Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 21:06:38 -6h
Tokio (Japonia) 11:06:38 +8h
Sydney (Australia) 12:06:38 +9h
Londyn (Anglia) 02:06:38 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

RPA rozpoczyna program amnestii podatkowej

16.11.2010 12:52 wtorek
Organy podatkowe potwierdziły, że osoby fizyczne i prawne mające zaległości podatkowe będą mieć możliwość ich uregulowania na podstawie rozpoczętego Programu Dobrowolnego Ujawniania Zaległości Podatkowych.

Od listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. podatnicy zalegający z należnymi podatkami mają możliwość ujawnienia swoich zaległości. Podatnicy uprawnieni do skorzystania z amnestii podatkowej będą zobowiązani do zapłaty zaległego podatku w pełnej wysokości, ale nie będą zobowiązani do zapłaty odsetek i kar (z wyjątkiem kar administracyjnych za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego), jak również unikną możliwego postępowania karnego.

Dodatkowo, w ramach Programu Dobrowolnego Ujawniania Zaległości Podatkowych, podmioty ubiegające się o skorzystanie z amnestii będą mieć możliwość anonimowego wystąpienia o informacje, czy kwalifikują się do skorzystania z amnestii.

Minimalne wymogi uprawniające do skorzystania z amnestii obejmują konieczność przedstawienia wszystkich istotnych okoliczności dotyczących zaległości podatkowych do 31 października 2011 r
. a zaległość powstała do 17 lutego 2010 r.


Międzynarodowy Serwis Podatkowy

www.taxnews.pl

 

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: