Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:54:37 -6h
Tokio (Japonia) 10:54:37 +8h
Sydney (Australia) 11:54:37 +9h
Londyn (Anglia) 01:54:37 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

Amerykańskie władze podatkowe wycofują powództwo przeciwko UBS

25.11.2010 14:03 czwartek
Szwajcarski Federalny Departament Finansów ogłosił, że ze względu na pomoc administracyjną udzieloną USA przez władze Szwajcarii, amerykańskie władze podatkowe podjęły ostateczną decyzję o wycofaniu powództwa złożonego przeciwko szwajcarskiemu bankowi UBS.

Według szwajcarskiego Departamentu Finansów, do końca sierpnia szwajcarskie organy podatkowe zbadały ok. 4 450 kont w banku UBS posiadanych przez amerykańskich obywateli, zgodnie z szwajcarsko – amerykańską umową o pomocy administracyjnej, zawartej w sierpniu 2009 r. Do połowy listopada bieżącego roku szwajcarskie władze przekazały odpowiednie dane USA.

Ogółem amerykańskie organy podatkowe otrzymały dane ok. 4000 amerykańskich posiadaczy kont bankowych w banku UBS.

Jako że przekazanie danych kont bankowych amerykańskich obywateli stanowi znaczącą implementację postanowień umowy o pomocy administracyjnej zawartej w sierpniu 2009 r
., amerykańskie organy podatkowe ostatecznie, w dniu 15 listopada, wycofały powództwo wniesione przeciwko szwajcarskiemu bankowi UBS.


Międzynarodowy Serwis Podatkowy

www.taxnews.pl

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: