Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:17:35 -6h
Tokio (Japonia) 10:17:35 +8h
Sydney (Australia) 11:17:35 +9h
Londyn (Anglia) 01:17:35 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

Komisja Europejska rozważa zmiany w podatku VAT

08.12.2010 09:35 środa
Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji w sprawie możliwości przeprowadzenia reform w zakresie podatku VAT w celu uproszczenia systemu podatku VAT, jak również uczynienia go bardziej efektywnym i utrudnienia przeprowadzania oszustw podatkowych.

Rozpoczynając proces konsultacji, Komisarz Podatkowy Unii Europejskiej Algridas Semeta oświadczył, że Unia Europejska potrzebuje nowego systemu podatku VAT, który będzie jasny, nowoczesny i skuteczny. Obecnie dochody z podatku VAT stanowią 20 % całości przychodów podatkowych Unii Europejskiej.

Tzw. Zielona Księga, przedstawiona przez Komisję Europejską, obejmuje miedzy innymi kilka pytań:
Czy należy zmienić podstawy obecnego systemu podatku VAT, a także czy towary i usługi powinny podlegać opodatkowaniu w państwie pochodzenia czy w państwie w którym są sprzedawane;
Czy obniżone stawki podatku VAT mają nadal duże znaczenie i czy przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT są w wystarczającym stopniu neutralne podatkowo;
W jaki sposób można chronić system podatku VAT przed nadużyciami i oszustwami,  a także w jaki sposób zlikwidować biurokrację związaną z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu VAT;
Czy i w jaki sposób można usprawnić pobór podatku VAT.

Konsultacje w sprawie możliwości zmian w podatku VAT potrwają do końca maja 2011 r., następnie do końca 2011 r
. KE zamierza opracować propozycje zmian w podatku VAT.

Międzynarodowy Serwis Podatkowy

www.taxnews.pl
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: