Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:19:01 -6h
Tokio (Japonia) 18:19:01 +8h
Sydney (Australia) 19:19:01 +9h
Londyn (Anglia) 09:19:01 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

Luksemburg wprowadza podatek kryzysowy

15.12.2010 12:00 środa
Luksemburska Izba Deputowanych przegłosowała przyjęcie ustawy o numerze 6166, na mocy której zostaną wprowadzone przepisy podatkowe związane z kryzysem gospodarczym. Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią zrównoważenie finansów publicznych, a także wprowadzenie nowego podatku, tzw. podatku kryzysowego.

Podstawowe rozwiązania zawarte w nowo przyjętej ustawie obejmują m.in.:
- podwyższenie o 1 %  najwyższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, która obecnie wynosi 38 %. Nową stawką PIT będzie opodatkowany dochód 1 klasy przekraczający 41 793 euro, jak również dochód 2 klasy przekraczający 83 586 euro (klasy podatkowe w Luksemburgu związane są ze stanem rodzinnym podatnika);
- zwiększenie z 60 % do 80 % maksymalnej stawki amortyzacyjnej przysługującej w przypadku inwestycji mających na celu ochronę środowiska i oszczędność energii;
- wprowadzenie ograniczeń w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania dla pracodawcy odpraw wypłacanych pracownikom, dlatego też nie będzie już możliwości odliczenia odprawy przekraczającej 300 000 euro;
- podwyższenie do 4 % stawki podatku solidarnościowego, natomiast w przypadku dochodu przekraczającego 150 000 euro w klasie 1 i 1a, jak również 300 000 euro w klasie drugiej, podatek solidarnościowy zostanie zwiększony do 6 %
Środki te mają przyczynić się do zmniejszenia deficytu budżetowego w Luksemburgu o 650 mln euro i wejdą w życie od 1 stycznia 2011 r
.


Międzynarodowy Serwis Podatkowy

www.taxnews.pl

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: