Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:35:49 -6h
Tokio (Japonia) 18:35:49 +8h
Sydney (Australia) 19:35:49 +9h
Londyn (Anglia) 09:35:49 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

UE wprowadzi nowe uregulowania w zakresie wzajemnej pomocy administracyjnej

15.12.2010 12:02 środa
Rada Europejska ds. Gospodarczych i Finansowych osiągnęła porozumienie w sprawie projektu dyrektywy mającej na celu poprawę współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie podatków bezpośrednich.

Tekst nowej dyrektywy obejmuje nowelizację dyrektywy 77/799/EEC, która od 1977 r. stanowi podstawę współpracy państw członkowskich w zakresie podatków, a także nowa dyrektywa rozszerzy zakres współpracy w celu objęcia tą współpracą podatki każdego rodzaju.

Nowa dyrektywa zapewni implementację na terenie UE postanowień Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku dotyczących wymiany informacji na wniosek. W taki sposób dyrektywa uniemożliwi odmowę przez państwo członkowskie udzielenia informacji dotyczących rezydenta innego państwa członkowskiego, jeśli informacje te są posiadane przez banki lub inne instytucje finansowe
.

 

Międzynarodowy Serwis Podatkowy

www.taxnews.pl

 
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: