Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:59:06 -6h
Tokio (Japonia) 10:59:06 +8h
Sydney (Australia) 11:59:06 +9h
Londyn (Anglia) 01:59:06 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

67

Lipiec na rynku walutowym

03.08.2011 16:53 środa
Większość inwestorów postrzega franka jako bezpieczną przystań, a sama helwecka waluta cieszy się większym zainteresowaniem, aniżeli jen, dolar amerykański czy też złoto. Najsilniej w ubiegłym miesiącu frank umacniał się względem polskiego złotego (8,4%), euro (7,8%) oraz dolara amerykańskiego (7,1%). Takich stóp zwrotu na foreksie w ujęciu miesięcznym nie widzieliśmy od wielu miesięcy. Sam syntetyczny indeks reprezentujący siłę szwajcarskiej waluty zyskał 5,6%.

FOREX

Szwajcarski frank stał się w ostatnim czasie prawdziwym „złotem” Europy. W momencie kiedy, ani sytuacja w USA (limit zadłużenia), ani w Japonii (trzęsienie ziemi) nie jest stabilna, a euro szkodzą problemy państw z grupy PIIGS, inwestorzy zwrócili się w kierunku helweckiej waluty. Frank notuje kolejne historyczne maksima względem większości światowych walut
. Póki co sytuacja ta nie odbija się znacząco na tamtejszym eksporcie, który w dużej mierze korzysta z dobrej sytuacji ekonomicznej Niemiec. W ubiegłym miesiącu najmocniej frank zyskał względem złotego, co jest pokłosiem problemów w Grecji oraz USA, jak również ogólnej ucieczki od walut z emerging markets. W Polsce zaskoczył także niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI, który zmniejszył presję na dalszą podwyżkę stóp, co czyni złotówkę mniej atrakcyjną w oczach inwestorów.

Z technicznego punktu widzenia kurs CHFPLN pokonując opory pomiędzy 3,50 a 3,55 otworzył sobie drogę do wzrostów w okolice 4 złotych za franka. Na tym poziomie wypada równość fal: tej z lat 2008-2009 oraz tej, która kształtuje się obecnie. Z drugiej strony – rynek jest już bardzo silnie wykupiony, a na danych dziennych oglądać możemy negatywne dywergencje. Niemniej jednak załagodzenie sporu w amerykańskim Kongresie nie przekonało rynków. Politycy amerykańscy sami zwrócili uwagę całego świata na problem rosnącego zadłużenia w USA oraz brak spójnego głosu, jeśli chodzi o sposób ograniczenia deficytu budżetowego (nawet w ramach tej samej partii). Inwestorzy obawiają się także, iż rating wiarygodności Stanów Zjednoczonych pomimo kompromisu zostanie obniżony. Tym samym biorąc dodatkowo pod uwagę nadal niepewną sytuację w krajach PIIGS, wzrost kursu w okolice 4 złotych za franka nie jest już tak nieprawdopodobny, jak się jeszcze do niedawna wydawało.

Dawid Jacek
EFIX POLSKA

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu www.efixpolska.com do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: