Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:11:42 -6h
Tokio (Japonia) 05:11:42 +8h
Sydney (Australia) 06:11:42 +9h
Londyn (Anglia) 20:11:42 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

67

Najlepsze okazje na rynku forex we wrześniu

05.10.2011 16:44 środa
Po tym, jak Narodowy Bank Szwajcarii podjął decyzję o utrzymywaniu minimalnego kursu EUR/CHF na poziomie 1,20, helwecka waluta przestała być atrakcyjna dla inwestorów. Rynek nie znosi pustki, a naturalnym wyborem w tej sytuacji był dolar amerykański. Waluta USA najwięcej w poprzednim miesiącu zyskała względem walut rynków wschodzących.Kurs USD/PLN wzrósł o blisko 15%. Przesunięcia kapitału sprawiły, iż inwestorzy pozbywali się złotego. Mimo niezłych danych z naszej rodzimej gospodarki, kiedy na rynku panuje wszechobecna bessa, o sytuacji decydują nastroje. Tymczasem otoczenie makro wyraźnie nie sprzyja złotówce. Słabe odczyty z europejskiej gospodarki, dalsza eskalacja problemów PIIGS (szczególnie Grecji), czy groźba powrotu recesji kierują oczy inwestorów na rynek gotówkowy oraz papierów dłużnych (obligacji amerykańskich)
. Dodatkowy czynnik ryzyka stanowią wybory parlamentarne w Polsce, które odbędą się w październiku. Nawet interwencje Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego nie były w stanie na stałe zmienić tendencji na złotym.

Wrześniowa eksplozja kursu USD/PLN zatrzymała się dopiero blisko niezwykle istotnego z punktu widzenia AT oporu (4,43), tj. 61% zniesienia spadków zapoczątkowanych od szczytu z 2009 roku. Dalsze pogłębienie się problemów Eurolandu może sprawić, że szybko obejrzymy test wspomnianego ograniczenia, po przebiciu którego droga do szczytów z ubiegłego roku (3,52) zostanie otwarta. Scenariusz skrajnie pesymistyczny, uwzględniający upadek Grecji i natychmiastowe rozlanie się kryzysu po całej Europie, zakłada wzrost kursu analizowanej pary nawet w okolice 3,90.

Dawid Jacek
EFIX Dom Maklerski S.A.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu www.efixdm.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: