Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:07:10 -6h
Tokio (Japonia) 20:07:10 +8h
Sydney (Australia) 21:07:10 +9h
Londyn (Anglia) 11:07:10 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

97

Masz pomysł na biznes?

16.01.2012 21:50 poniedziałek
Możesz otrzymać do 40 tysięcy złotych na jego uruchomienie!

Europejska Grupa Doradcza zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczości bezrobotne osoby w wieku 50-64 lata, które zamierzają uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: gnieźnieńskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego, konińskiego oraz miasta Konin.

Projekt dotyczy wsparcia merytorycznego oraz finansowego osób, które zamierzają uruchomić i prowadzić działalność gospodarczą. W ramach projektu oprócz szkoleń i doradztwa można otrzymać do 40 000 zł dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia finansowego (ok. 1460 zł/miesiąc) przez okres pół roku (wsparcie bezzwrotne).

Projekt zakłada wsparcie podstawowe dla 72 osób, które zakwalifikują się do projektu, w postaci:

- doradztwa indywidualnego (przygotowanie Indywidualnych Planów Działania)

- szkoleń: ABC przedsiębiorczości, Przygotowanie biznes-planu.

Z grupy 72 uczestników Komisja Oceny Wniosków wybierze 48 osób, którym przyznane zostaną:

- dotacje inwestycyjne - maksymalnie 40 000 zł,

- wsparcie finansowe przez pół roku (ok
. 1460 zł/m-c) na cele związane z działalnością uruchomionej firmy, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, czynsz. 

- wsparcie specjalistyczne w postaci szkolenia „Mała księgowość” i doradztwa grupowego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Wszelkie informacje związane z projektem prezentujemy na stronie www.akademiaprzedsiebiorczosci.com.pl

ATUTY PROJEKTU


Dzięki współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnikom projektu organizatorzy gwarantują profesjonalną kadrę doradców i trenerów – praktyków. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów, dodatkowo istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami/doradcami.

W ramach zajęć, które odbywać się będą głównie w Kaliszu oraz Koninie zapewniamy zwroty kosztów dojazdów oraz wyżywienie.

Mamy nadzieję, że  wsparcie udzielone uczestnikom projektu efektywnie wpłynie na powstanie nowych, dynamicznych firm w naszym regionie.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch cyklach. Dokumenty rekrutacyjne w ramach pierwszego naboru można składać w terminie od 01.02.2012 godz. 8.00 do 16.02.2012 godz. 15.00., w ramach drugiego naboru od 17.02.2012 godz. 8.00 do 05.04.2012 godz. 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do Biura projektu: ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz lub Punktu Informacyjnego w Koninie: ul. Chopina 15, 62-510 Konin.

Szersze informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie: 62/753 60 29 lub kom. 666 905 536. Polecamy także kontakt osobisty z naszymi przedstawicielami w Biurze Projektu w Kaliszu/Punkcie Informacyjnym w Koninie lub kontakt e - mailowy: biuro@akademiaprzedsiebiorczosci.com.pl
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: