Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:36:23 -6h
Tokio (Japonia) 03:36:23 +8h
Sydney (Australia) 04:36:23 +9h
Londyn (Anglia) 18:36:23 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Ostateczny Oscylator (UOS)

18.04.2006 10:48 wtorek

Ostateczny Oscylator (ang. Ultimate Oscillator lub od nazwiska twórcy wskaźnik nazywany jest Larry Williams) łączy oryginalną ideę A/D oscylatora ( ang. variable accumulation distribution) z RSI Wilder'sa.

Obliczanie:

oblicz dzisiejszą 'moc kupowania' B(t) odejmując 'true low' od ceny zamknięcia. 'True low' jest dzisiejsze 'low' lub wczorajsze 'close', w zależności które jest mniejsze.

oblicz dzisiejsze 'true range' R(t) biorąc większe z:

dzisiejsze 'high' i 'low' lub

dzisiejsze 'high' i wczorajsze 'close' lub

wczorajsze 'close' i dzisiejsze 'low'.

zsumuj B(t) dla trzech przedziałów czasowych 7, 14 i 28 dni (SB(7), SB(14), SB(28)).

zsumuj podobnie R(t) (SR(7),SR(14),SR(28))

podziel SB przez SR dla tych samych interwałów, dodatkowo SB(7)/SR(7) * 4 a SB(14)/SR(14) * 2 (wszystkie trzy kalkulacje sa w tej samej skali).


Uwagi:

Sygnał sprzedaży, gdy oscylator przebije linie 50 % od dołu, osiągnie szczyt, opadnie i nie uda mu się utworzyć następnego szczytu

Kupno, gdy odwrotny obraz przebiegu.

Sygnały kupna, sprzedaży powstają wtedy, gdy pojawia się różnica w kierunku zmian cen i UOS oraz gdy występuje przełamanie w trendzie UOS . ( Wartości k% przyjmują wartości w przedziale od 0 do 100. Z punktu widzenia analizy technicznej najistotniejsze są przypadki, gdy linia k% wznosi się ponad poziom 70 % lub obniża się poniżej poziomu 30 %. Są to więc odpowiednio obszary wykupienia rynku (sygnał sprzedaży) oraz jego wysprzedania (sygnał kupna ).

Ostateczny oscylator jest miarą akumulacji ( nacisku kupujących ) w trzech okresach obserwacyjnych. Akumulacja w pierwszym interwale jest różnicą między ceną zamknięcia ( close ) i wartością prawdziwego dołu w cenach ( true low ) , gdzie true low jest zdefiniowane jako najmniejsza z wartości : najniższej (low) w danym okresie ceny zamknięcia (close) w poprzednim okresie. W UOS suma akumulacji odnosi się do trzech okresów obserwacyjnych i jest uzależniona od obszaru zmian cen (range od prices ) . Następnie UOS jest ważoną sumą tych sum akumulacji z wagą dla każdej z sum odwrotnie proporcjonalna do dlugości okresu obserwacyjnego.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: