Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:27:30 -6h
Tokio (Japonia) 04:27:30 +8h
Sydney (Australia) 05:27:30 +9h
Londyn (Anglia) 19:27:30 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Wskaźnik Zmian ROC

18.04.2006 10:52 wtorek

ROC

Wskaźnik Zmiany (ang. ROC czyli Rate of Change) jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników . ROC to zmiana procentowa kursu z obecnej sesji w stosunku do kursu sprzed k sesji.

ROC (t,k) = 100% * (Kurs(t) - Kurs(t-k)) / Kurs(t-k)

gdzie:

Kurs(t) - kurs aktualny
Kurs(t-k) - kurs sprzed k sesji

Jak widać ROC podaje o ile % aktualna cena jest wyższa (niższa) od ceny sprzedaży sprzed k sesji. Zalecane wartości parametru k to 5 dla inwestycji krótkoterminowych i 10 dla średnioterminowych. ROC oscyluje wokół zera.

Zazwyczaj wyznacza sie linie wysprzedania i wykupienia akcji(rynku), która łączy punkty maksymalne(minimalne) na wykresie. Linie te są poziome i wyznaczają możliwe zahamowanie wzrostu (spadku) wskaźnika (a więc i ceny) a nawet i jego spadek (wzrost). Jeśli wzrostowi (spadkowi) ceny towarzyszy wzrost (spadek) wskaźnika, to wzrost (spadek) ceny można uznać za trwały.

Jest to wskaźnik szczególnie ważny przy dynamicznych wzrostach lub spadkach kursu. Jeżeli linia wskaźnika rośnie, wskazuje to na zwiększającą się dynamikę ruchu kursu, jeżeli maleje, może to świadczyć o słabości trendu. Za typowy sygnał kupna uważa się przecięcie od dołu linii 0, a sprzedaży przecięcie linii 0 od góry

Dla rynku zrównoważonego wykreślamy linie wykupienia i wysprzedania jako dwie poziome proste w równej odleglości od zera. Linie powinny znajdować się w takim położeniu , aby około 90 % przebiegu wskaźnika znajdowało się pomiędzy nimi. Wyjście ponad linie wykupienia, a następnie jej przebicie w dół, jest sygnałem sprzedaży, spadek poniżej poziomu wysprzedania i jego przebicie w górę oznacza sygnał kupna.

Dla rynku niestabilnego (podczas długotrwałej zwyżki lub zniżki ). poziomy wykupienia i wysprzedania wykreślone na podstawie obserwacji historycznych mogą się okazać mylące.

Przy inwestycjach długoterminowych pomocne wydają się być linie trendu wykreślone dla wskaźnika i kursu. Jeżeli trendy te nie są zgodne (np. kurs zwyżkuje a wskaźnik zniżkuje) świadczy to o osłabieniu kursu, nie jest jednak sygnałem do natychmiastowego kupna lub sprzedaży.

Ogólne zasady interpretacji wskaźnika ROC można przedstawić następująco :

Równoczesne osiągnięcie przez kurs i ROC maksimum (minimum) wzmacnia trend rosnący ( malejący )

Osiągnięcie przez kurs maksimum ( minimum) przy jednoczesnym spadku (wzroście ) wskaźnika oznacza osłabienie trendu i możliwość jego zmiany na przeciwny

Długotrwala konsolidacja ( stabilizacja ) wskaźnika zmian na jednym poziomie zapowiada zmianę trendu.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: