Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:55:32 -6h
Tokio (Japonia) 16:55:32 +8h
Sydney (Australia) 17:55:32 +9h
Londyn (Anglia) 07:55:32 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Wykupienie - Wyprzedanie

18.04.2006 10:58 wtorek

Wskaźnik Wykupienie - Wyprzedanie (lub Wyprzedanie) - W-W wyraża procentowe odchylenie kursu z bieżącej sesji od kursu maksymalnego i minimalnego z k poprzednich sesji. Współczynnik k może być dowolnie zmieniany.

                        kurs[t] - kurs[min z k]
W-W(k,t) = -------------------------------------- * 100 [%]
                   kurs[max z k] - kurs[min z k]

Interpretuje się, że wysokie wskaźniki W-W (powyżej 90 %) stanowią korzystne momenty sprzedaży, gdyż świadczą o wysokim kursie akcji w stosunku do k poprzednich sesji, a niskie (poniżej 10 %) są korzystne dla kupna. Obie te zasady dotyczą rynku stabilnego.
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: