Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 11:11:19 -6h
Tokio (Japonia) 01:11:19 +8h
Sydney (Australia) 02:11:19 +9h
Londyn (Anglia) 16:11:19 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

18.04.2006 14:08 wtorek

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw.

Dnia 1 maja 2004 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 594).

W świetle przepisów nowej ustawy obrót kontraktami, dla których instrumentem bazowym są m. in. kursy walut oraz doradztwo inwestycyjne w zakresie tych instrumentów jest działalnością maklerską.

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 594

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw.

Ściągnij treść całej ustawy (format PDF)

Masz problemy z odczytaniem pliku?
Wejdź do naszego działu Programy do ściągnięciaInne artykuły z tego działu: Inne artykuły: