Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:44:24 -6h
Tokio (Japonia) 20:44:24 +8h
Sydney (Australia) 21:44:24 +9h
Londyn (Anglia) 11:44:24 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Słownik spread betting'u

18.04.2006 15:35 wtorek

Arbitraż cenowy - Polega na kupnie instrumentu na runku przy jednoczesnej jego sprzedaży na innym rynku.

BID - kupno

Czas trwania, występują kontrakty do końca dnia (daily), do końca miesiąca, do końca kwartału, nie ma dodatkowych kosztów transakcyjnych,

Day Trading - jest to strategia inwestycyjna polegająca na wilokrotnym zawieraniu transakcji tego samago dnia na tym samym instrumencie

Limit Order - Zlecenie z limitem ceny

Margin - depozyt zabezpieczający, liczony jest przy użyciu mnożnika (margin factor); margin factor mnożone razy określoną przez inwestora stawkę za punkt zmiany.

Market Order - Zlecenie po cenie rynkowej Jest to odpowiednik giełdowego zlecenia PKC (po każdej cenie).

Mid point - czyli wartość środkowa spreadu, służy do rozliczania pozycji, tzn. system, aktualne rozliczenia otwartych na rachunku pozycji szacuje wg wartości środkowej spreadu

OCO, One Cancels the Other - Zlecenie warunkowe kombinacja zlecenia z limitem oraz zlecenia stop.

Offer - sprzedaż

Spread - różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer, ask)

Stawka - stawka za punkt; określana jest przez inwestora, minimalna stawka na rynku spreadtradingu to 0.01 €/$/Ł w zależności

Stop Order zlecenie stop - Zlecenie staje się zleceniem po cenie rynkowej po osiągnięciu wskazanego limitu aktywacji

Kwotowania - w zależności od instrumentu są w punktach indeksowych, bądź np. dla walut w tysięcznych częściach - pip; godziny kwotowań na kluczowych rynkach finansowych mogą się różnić od czasu otwarcia danego rynku.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2019-05-22 12:08:34

Czy minutki FOMC coś zmienią?

2019-05-22 11:55:24

Czekając na kontr-uderzenie?

2019-05-22 11:28:35

BM Alior Bank - Raport Futures

2019-05-22 10:15:49

BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

2019-05-22 09:09:44