Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:07:34 -6h
Tokio (Japonia) 16:07:34 +8h
Sydney (Australia) 17:07:34 +9h
Londyn (Anglia) 07:07:34 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Istota i rodzaje ryzyka walutowego.

02.05.2006 15:50 wtorek

Istota i rodzaje ryzyka walutowego.
Rodzaje ryzyka w firmie. Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne od jego woli. Istnieje więc możliwość niepowodzenie na skutek pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. W zasadzie nie istnieje jednoznaczna i pełna definicja ryzyka, jest to termin wieloznaczny i trudny do syntetycznego zdefiniowania.

 

Najczęściej ryzyko utożsamia się z możliwości poniesienia straty. W codziennej działalności firma natyka się na wiele różnych rodzajów ryzyka. W sposób bardzo ogólny można ryzyko podzielić na dwie grupy. Ryzyko finansowe i ryzyko niefinansowe. Mimo, że obie grupy ryzyka wpływają na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego to przy ryzyku finansowym jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym wpływ pośredni.


Zobacz cały dokument PDF 9 stron.

Autor: mgr Daniel Śliwiński

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: