Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:23:51 -6h
Tokio (Japonia) 16:23:51 +8h
Sydney (Australia) 17:23:51 +9h
Londyn (Anglia) 07:23:51 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

146

Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

20.04.2006 16:00 czwartek

Coraz powszechniejszym problemem w działalności polskich przedsiębiorstw staje się konieczność zarządzania ryzykiem walutowym. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie zainteresowania rynkami zagranicznymi jako potencjalnymi rynkami zbytu, jak i rynkami pozyskiwania surowców. Znaczne ułatwienia i udogodnienia m.in. zniesienie opłat celnych, kontyngentów ilościowych, uproszczenie procedur, spowodowało, że coraz więcej przedsiębiorstw zwiększa swoje obroty zagraniczne (import, eksport), ale jest też duża grupa firm, która dopiero rozważa możliwość wejścia na rynki unijne. Zwłaszcza dla tej ostatniej grupy podmiotów, które dopiero zaczynają wymianę zagraniczną, pierwsze zetknięcie się z ryzykiem walutowym i konieczność zarządzania tym ryzykiem może nastręczać dużo problemów. Z uwagi na największą powszechność walutowego ryzyka transakcyjnego to właśnie w głównej mierze podlega zarządzaniu. Dlatego też to opracowanie skupia się głównie na tym rodzaju ryzyka walutowego.

 

Zobacz cały dokument PDF.

Autor: mgr Daniel Śliwiński

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: