Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:07:44 -6h
Tokio (Japonia) 16:07:44 +8h
Sydney (Australia) 17:07:44 +9h
Londyn (Anglia) 07:07:44 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Polscy przedsiębiorcy: Ryzyko walutowe nam niestraszne

18.04.2006 16:01 wtorek

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Warszawska Grupa Inwestycyjna już po raz drugi przeprowadziły badania ankietowe wśród przedsiębiorców dotyczące problemu narażenia na ryzyko walutowe oraz sposobów mu zapobiegania. W tegorocznych badaniach wzięło udział 114 przedsiębiorstw z listy 500 największych firm w Polsce opublikowanej w maju 2003 r. przez dziennik Rzeczpospolita.
Badanie pokazało, że dla prawie 70 proc. badanych przedsiębiorstw zmiany kursu walutowego stanowią problem. W badaniu sprzed roku o takiej sytuacji informowało tylko 18 proc. badanych przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji badania aż 60 proc. ankietowanych firm przyznało się, że doświadczyły w swojej działalności negatywnych skutków działania tego ryzyka. Przedsiębiorstwa te identyfikują ryzyko walutowe przede wszystkim jako niebezpieczeństwo zmniejszenia przychodów (60

proc. badanych firm) oraz zwiększenie kosztów pozyskiwania surowców i produktów (54 proc.). Tylko 30 proc. badanych przedsiębiorstw identyfikuje ryzyko z możliwością spadku opłacalności sprzedaży eksportowej. W badaniu z 2003 r., gdy zmienność kursów walutowych nie była odczuwana przez przedsiębiorstwa tak silnie jak obecnie, ryzyko walutowe było w większym stopniu identyfikowane z nieopłacalnością sprzedaży eksportowej — tak uważało ponad 45 proc. badanych przedsiębiorstw.

Wynik finansowy mniej zależny od ryzyka walutowego

Większość ankietowanych przedsiębiorstw narażonych na ryzyko walutowe uważa, że zmienność kursu walutowego ma mały wpływ na kształtowanie się ich wyniku finansowego. Można się domyślać, że większość tych przedsiębiorstw nauczyła się chronić przed negatywnymi skutkami zmienności kursów walutowych. Słuszność takich domysłów potwierdza informacja, że prawie 60 proc. badanych przedsiębiorstw w przeszłości podejmowała działania ograniczające negatywne skutki ryzyka walutowego.

Jak przedsiębiorcy zabezpieczają się przed ryzykiem

Najczęściej wykorzystywanym sposobem zabezpieczeń przez badane przedsiębiorstwa ograniczające ryzyko walutowe są kontrakty forward — taką odpowiedz zaznaczyło ponad 30 proc. przedsiębiorstw.
W dalszej kolejności wykorzystywane są opóźnianie bądź przyspieszanie okresu płatności zobowiązań importowych — w zależności od kształtowania się kursu walutowego — oraz wykorzystywanie hedgingu naturalnego. Prawie co 7. badane przedsiębiorstwo ograniczające ryzyko walutowe wykorzystuje wydłużenie bądź przyspieszenie okresu płatności należności eksportowych. W dalszej kolejności wykorzystywane są opcje (12 proc. badanych przedsiębiorstw) i transakcje swap (11 proc.). W najmniejszym stopniu wykorzystywane są transakcje futures.

Marne efekty zabezpieczania

Niestety, w porównaniu z poprzednim rokiem odsetek firm deklarujących, że stosowanie różnych form zabezpieczeń przyniosło ochronę przed ryzykiem walutowym, spadł. Do skutecznej ochrony przed ryzykiem poprzez stosowanie wybranych form zabezpieczeń przyznaje się tylko 66 proc. badanych przedsiębiorstw w porównaniu z 92 proc. w 2003 r. Może to świadczyć o braku skuteczności w stosowani odpowiednich instrumentów do zarządzania ryzykiem, czyli o złych przewidywaniach przedsiębiorstw co do zmian w przyszłości zabezpieczanych pozycji, bądź o braku na rynku bardziej odpowiednich instrumentów, które w większym stopniu byłyby dopasowane do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa. O braku skuteczności w zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym świadczy także odsetek firm, które deklarują, że udaje im się zabezpieczyć narażone pozycje w wielkości od 75 proc. do 100 proc. — takich firm jest jedynie 18 proc., natomiast blisko 50 proc. deklaruje, że udaje im się zabezpieczyć narażone pozycje jedynie w wielkości od 25 proc. do 50 proc.

Trudności przy zabezpieczaniu

Na pytanie o przyczyny trudności związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem najczęściej (22 proc.) firmy wskazywały problemy z opracowaniem strategii zabezpieczenia, która byłaby dopasowana do ich potrzeb. Inne wskazywane trudności to m.in. kłopoty z księgowaniem i opodatkowaniem instrumentów (po 11 proc. wskazań). Tylko 1/3 firm przyznała, że decyzję o wyborze zabezpieczenia konsultuje z bankami lub wyspecjalizowanymi firmami.
W 55 proc. firm decyzje podejmowane są przez pracowników, a ponad połowa otwarcie mówi, że nie będzie korzystać z usług wyspecjalizowanych firm.     

    Marian Wargacki
Paweł Znamirowski
Autorzy są pracownikami Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: