Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:43:58 -6h
Tokio (Japonia) 18:43:58 +8h
Sydney (Australia) 19:43:58 +9h
Londyn (Anglia) 09:43:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

SEB: ABC Oszczędzania - XIV Odcinek "W co inwestować?"

18.04.2006 16:05 wtorek

Odpowiadamy na pytania naszych czytelników.

To już ostatni odcinek naszego cyklu ABC Oszczędzania. Oddajemy go w ręce czytelników i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły perspektyw inwestycji na rynku kapitałowym. Zgodnie z opiniami ekspertów z SEB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, którzy wspierają to edukacyjne przedsięwzięcie, w najbliższych miesiącach inwestycje w akcje obarczone będą sporym ryzykiem.

Obligacje czy akcje
Akcje są obecnie stosunkowo drogie (indeksy giełdowe biją historyczne rekordy), a w I połowie 2005 roku oczekiwane jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, co może przełożyć się na wyniki przedsiębiorstw. Czyli kupując akcje teraz, kupilibyśmy je drogo, mając w perspektywie osłabienie dynamiki zysków firm giełdowych.
Dlatego też przedstawiciele towarzystwa rekomendują skoncentrowanie inwestycji w fundusze obarczone mniejszym ryzykiem inwestycyjnym. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy, zakładającym niskie ryzyko inwestycyjne, będą obligacje skarbowe lub fundusze inwestujące w te obligacje. A to za sprawą ich relatywnie wysokiego oprocentowania (w okolicach 7 proc.), które powinno maleć wraz z oczekiwanym spadkiem inflacji w Polsce i ewentualną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Fundusze obligacji będą w tej sytuacji na uprzywilejowanej pozycji - wartość kupionych obecnie obligacji (o wyższym oprocentowaniu) będzie rosła, więc zysk może być nawet wyższy niż wspomniane 7 proc.

Im dłużej, tym lepiej
Czytelnicy byli również ciekawi, jaki zysk osiągną oszczędzając w funduszach inwestycyjnych w perspektywie kilkudziesięciu lat. Im dłuższy termin inwestycji, tym większy może być udział akcji w portfelu. Mamy w Polsce silny wzrost gospodarczy i po okresowej korekcie, gospodarka może znów nabrać szybszego tempa rozwoju. Na wykresie prezentujemy więc długoterminowe efekty inwestycji w fundusze różnego typu, aby każdy miał świadomość, czego może się spodziewać wybierając taki czy inny sposób pomnażania oszczędności.
Przy systematycznych wpłatach nawet minimalnych sum możemy uzyskać wysokie zyski w dłuższym terminie. Każde Towarzystwo inaczej ustala minimalną kwotę wpłaty. Jeśli będziemy wpłacać 50 zł miesięcznie, po 30 latach (przy założeniu 5 i 7-proc. stopy zwrotu, uwzględniającej inflację) kwota oszczędności wyniesie odpowiednio 40768 i 50472.

U maklera czy przez Internet
Wiele osób pytało również, czy za każdym razem, kiedy chcą wydać dyspozycje odnośnie zakupu bądź przeniesienia jednostek uczestnictwa, muszą udawać się do biura maklerskiego. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oferują możliwość dostępu do rejestru przez Internet lub drogą telefoniczną przez infolinię. Wystarczy tylko podać swój numer PIN.
Dosyć często padało także pytanie o to, czy środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych np. przez rodziców lub dziadków mogą podlegać uposażeniu w przypadku zdarzeń losowych. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa do rejestru funduszy. W takim przypadku wystarczy złożyć zlecenie
w Punkcie Obsługi Klienta. Obecne prawo zezwala na wskazanie osób uposażonych w razie śmierci właściciela rejestru. Jeśli takiego wskazania nie ma, jednostki uczestnictwa dziedziczone są na ogólnych zasadach w postępowaniu spadkowym.


Bruno Janicki

Wypowiedź Ewy Małyszko, prezes zarządu SEB TFI S.A.


Nauka oszczędzania
Cykl ABC Oszczędzania właśnie dobiega końca. Jesteśmy wdzięczni Czytelnikom prasy regionalnej
i internautom za to, że z taką wytrwałością i uwagą śledzili wszystkie odcinki. Dziękujemy wszystkim za cenne uwagi i komentarze, które docierały do nas w trakcie cyklu.
Głównym założeniem akcji było dotarcie z ważnymi informacjami o alternatywnych formach oszczędzania do osób, które nie są ekspertami na rynku finansowym. Wiele osób nie posiada wystarczających informacji, aby samodzielnie poruszać się w tym sektorze, tym bardziej, że rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce ma zaledwie kilkanaście lat. Uważamy, że rozpowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym jest tutaj kluczowe, gdyż zachęca ludzi do efektywnego zarządzania swoimi pieniędzmi, a także rozwija u nich zmysł przedsiębiorczości.


Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej oraz uchwalenie w tym roku nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych przyczynią się zarówno do rozwoju tego rynku, jak również wzrostu konkurencyjności. Nowa ustawa poszerza możliwości działania towarzystw i umożliwia łatwiejsze wejście na polski rynek zagranicznym funduszom. Możemy zatem oczekiwać, że na rynku pojawiać się będzie coraz więcej ofert i produktów, które zapewnią klientom nowe możliwości oszczędzania. Dlatego uważam, że działania edukacyjne w tym obszarze powinny być prowadzone regularnie.


Akcja ABC Oszczędzania była naszą pierwszą kampanią tego typu. Zdecydowaliśmy się na realizację takiego przedsięwzięcia, gdyż od pewnego czasu otrzymywaliśmy sygnały o zapotrzebowaniu na informacje dotyczące nowoczesnego inwestowania. Połączenie tradycji i zaufania do dzienników regionalnych z wiedzą ekspertów SEB TFI okazało się bardzo dobrym wyborem. Mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do zwiększenia zainteresowania nowoczesnymi formami oszczędzania, a także wiedzy o rynku kapitałowym.

 

Słownik

Fundusz inwestycyjny – instytucja zbiorowego inwestowania, której działalność polega na wyłącznym lokowaniu zebranych od uczestników pieniędzy w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe określone w ustawie.

Jednostki uczestnictwa – oferują je fundusze inwestycyjne otwarte. Dają jednakowe prawa do udziału
w aktywach funduszu. W zależności od wielkości wpłaty uczestnik funduszu ma przydzieloną odpowiednią liczbę jednostek.

Rejestr uczestnika funduszu – inaczej rachunek inwestora. To elektroniczna ewidencja danych dotyczących uczestnika funduszu wskazująca m.in. na liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa.

Fundusz obligacji – fundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie głównie w lokaty
o przewidywalnym dochodzie, czyli obligacje i bony skarbowe.

Obligacja – papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę w określonej wysokości i zobowiązuje się zwrócić ją z odsetkami w określonym terminie. Największym emitentem jest skarb państwa.

 

 Cykl powstal przy wspolpracy z Media Tak - Domem Sprzedazy Regionalnej.

 

 

 


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: