Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:15:58 -6h
Tokio (Japonia) 19:15:58 +8h
Sydney (Australia) 20:15:58 +9h
Londyn (Anglia) 10:15:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – XI Odcinek "Pieniądze w zasięgu ręki"

18.04.2006 16:14 wtorek

Pieniądze w zasięgu ręki

Duży zysk i łatwy dostęp do oszczędności – jak to pogodzić?

W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy szybko potrzebne są nam pieniądze. Fundusz inwestycyjny zapewnia nam łatwy i przede wszystkim szybki dostęp do naszych oszczędności.

Okazyjna cena mieszkania? Promocja na wycieczki zagraniczne? Samochody z wysokim rabatem? – wszystkie tego typu sytuacje mają to do siebie, że trzeba w krótkim czasie wpłacić całą lub znaczną część pieniędzy, z czym nie zawsze możemy sobie poradzić. Jak w kilka dni zgromadzić np. kilkanaście tysięcy złotych w gotówce?

 

Żeby nie stracić

Nawet jeśli mamy oszczędności zamrożone na lokacie terminowej albo zainwestowane w polisę emerytalną w firmie ubezpieczeniowej, to sięganie po te środki wiąże się albo z utratą należnych nam odsetek, albo z koniecznością poniesienia wysokich kosztów manipulacyjnych. Czy to oznacza, że życiowe okazje zawsze będą nam przechodzić koło nosa? Niekoniecznie.
Dobrym pomysłem na inwestowanie i oszczędzanie pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Nie dość, że nasze pieniądze pracują efektywniej, niż gdy są zamrożone na lokacie czy w ramach polisy emerytalnej, to jeszcze możemy z nich korzystać w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

 

Prosta sprawa
Wystarczy wydać dyspozycję wycofania części lub całości kapitału i pieniądze trafiają do nas niemal błyskawicznie. Na ogół po trzech dniach od wydania dyspozycji odkupienia jednostek uczestnictwa, kwota, o którą nam chodziło, trafia na nasze konto. Tych kilku dni towarzystwo potrzebuje na zamknięcie naszych inwestycji, czyli sprzedanie obligacji lub/i akcji, jeśli właśnie w tego typu funduszach trzymamy oszczędności.
Aby skrócić obieg pieniędzy do minimum, można założyć konto osobiste w banku depozytariuszu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którego jesteśmy klientem. Wówczas pieniądze z odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa trafiają od razu i bezpośrednio na nasze konto bankowe, zatem są natychmiast do dyspozycji. Jeśli konto jest w innym banku cała operacja może ulec nieznacznemu wydłużeniu w czasie (o dzień albo dwa), gdyż nasze pieniądze będą trochę dłużej krążyć w systemie bankowym.


Bruno Janicki

 

Ekspert SEB TFI odpowiada:
Anna Kucharska – specjalista ds. zarządzania relacjami z klientami


Czy wycofywanie oszczędności z funduszy inwestycyjnych wiąże się z dodatkowymi opłatami i czy TFI odprowadzają podatek od zysków kapitałowych, czy też uczestnik funduszu musi to zrobić sam?


Wycofanie pieniędzy z funduszy SEB nie jest obciążone dodatkowymi opłatami, ale niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych pobierają opłaty z tytułu odkupienia środków od funduszu.

Podatek od zysków kapitałowych odprowadzany jest przez poszczególne fundusze zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Fundusze mają obowiązek złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację o odprowadzeniu podatku za uczestników funduszu.

 

Liczba dnia – O proc.
Już dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych zdecydowały się na obniżenie o połowę opłat manipulacyjnych od inwestorów, którzy wniosą do nich wpłaty przed końcem roku, a jedno z nich w ogóle zrezygnowało z tych opłat (także do końca roku). Władze towarzystw starają się więc zachęcić inwestorów do tej formy lokowania pieniędzy, ale na horyzoncie mają groźnego przeciwnika. Warszawska giełda obniżyła opłaty transakcyjne o 30 proc., chcąc przyciągnąć do siebie nowych inwestorów.

 

Słownik

Cena odkupienia – cena jednostki uczestnictwa, po jakiej fundusz odkupuje swoje jednostki od uczestników. Cenę tę ustala się na podstawie wartości aktywów netto funduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa (NAV).

 

Dystrybutor – fundusz lub inna instytucja uprawniona przez fundusz inwestycyjny do przyjmowania dyspozycji i zleceń złożonych przez uczestników funduszu. Z reguły dystrybutorem jest biuro maklerskie lub bank.

 

Dzień przeliczenia - dzień, w którym na rachunku inwestora zostają zapisane nabyte jednostki danego funduszu, a także dzień odpisania z tego rachunku jednostek, które zostały odkupione.

 

Dzień wyceny – dzień ustalania wartości jednostki uczestnictwa na podstawie rynkowej wartości wszystkich lokat. Najczęściej dniami wyceny są dni, w których odbywają się sesje Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie.

 

Jednostki uczestnictwa – po złożeniu odpowiedniej dyspozycji wobec funduszu, inwestorzy nabywają jednostki, czyli jednakowe prawa do udziału w aktywach funduszu. Liczba jednostek zależy od wielkości wpłaty.

 


 

Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: