Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:51:45 -6h
Tokio (Japonia) 18:51:45 +8h
Sydney (Australia) 19:51:45 +9h
Londyn (Anglia) 09:51:45 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – V Odcinek "Który fundusz wybrać?"

18.04.2006 16:51 wtorek

Zanim zainwestujemy kapitał, powinniśmy określić cel

Wybrać bezpieczny fundusz obligacji, który przyniesie mniejsze, ale pewne zyski, czy może fundusz akcji, dzięki któremu można dużo zarobić, ale też wiele stracić?

Oto dylematy inwestora, który zastanawia się nad wpłaceniem pieniędzy do funduszu inwestycyjnego. Odpowiedź nie jest łatwa, gdyż wysokie zyski kuszą. Dla każdego ważne jest jednak poczucie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy.
Na szczęście w znalezieniu właściwej odpowiedzi pomogą nam pytania dodatkowe, dzięki którym ustalimy, jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować i co w zasadzie chcemy osiągnąć wpłacając pieniądze do funduszy.


Wyznaczenie celu jest zadaniem najważniejszym. Trzeba się nad nim poważnie zastanowić – każdy bowiem chciałby zarobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Ale to nie jest odpowiedź. My musimy wiedzieć, na co chcemy przeznaczyć nasze pieniądze. Czy będzie to dodatkowa emerytura, nowy dom, może edukacja dziecka, czy jeszcze coś innego. Wyznaczenie takiego celu pozwoli nam na określenie na jak długo jesteśmy skłonni zainwestować nasze pieniądze.


Jeśli jest to okres stosunkowo krótki – kilka miesięcy, do dwóch lat – rozsądnie będzie nie podejmować zbyt dużego ryzyka i skupić się na ochronie kapitału, która jest przecież nadrzędnym celem każdej inwestycji. Owszem, każdy inwestor ma nadzieję na pomnożenie oszczędności, ale przede wszystkim chodzi o to, aby ich nie tracić. Jeżeli zamierzamy inwestować przez krótki okres - specjaliści polecają bezpieczne lokaty w fundusze inwestujące w papiery skarbowe (obligacje, bony). Ewentualnie można wybrać fundusz, który niewielką część pieniędzy (do 20 proc.) inwestuje w akcje, jeśli dostrzeże pewną
i zyskowną inwestycję na rynku giełdowym. Alternatywą są również krótkoterminowe lokaty bankowe. Jeśli nasza inwestycja ma trwać kilka tygodni czy miesięcy, to wpłacając je do banku zaoszczędzimy na prowizjach, które trzeba ponieść wpłacając pieniądze do TFI.


Jeśli zaś mamy zamiar inwestować długoterminowo, wówczas możemy zwiększyć próg akceptowalnego ryzyka. Długoterminowe inwestowanie w akcje zakłada, że nawet jeśli w czasie inwestycji zdarzają się gorsze okresy, to po nich następują lepsze, pozwalające z nawiązką odrobić ewentualne straty. Zresztą historia funduszy inwestycyjnych przekonuje, że tak jest w istocie. Najstarszy działający w Polsce fundusz zarobił dla swoich klientów 1200 proc. w ciągu 12 lat i choć w jego historii (a zarazem naszej giełdy), zdarzały się przecież trudniejsze okresy, to w długim terminie inwestorzy na tej inwestycji zarobili bardzo dużo. Zmienne efekty działań funduszy inwestycyjnych skupiających się na akcjach pokazuje nasz wykres (czarna linia).

 
Odpowiedź na te proste pytania znacznie przybliża nas do znalezienia dla siebie właściwej formy inwestycji. Aby jeszcze bardziej ułatwić wybór, w przyszłym tygodniu opublikujemy psychotest, którego wyniki wskażą jakim typem inwestora jesteśmy. Nie wystarczy bowiem wskazać cel inwestycyjny. Trzeba jeszcze wiedzieć, jaka jest nasza skłonność do ponoszenia ryzyka.
Bruno Janicki


Ekspert SEB TFI odpowiada:
Wojciech Rostworowski, członek zarządu, dyrektor departamentu inwestycji SEB TFI
Jaki fundusz wybrać, jeśli nie mam sprecyzowanego celu inwestycji, a chcę po prostu zarobić więcej niż na lokacie bankowej?


Jeżeli mamy na myśli lokatę 3-6 - miesięczną, to fundusz inwestycyjny nie zawsze może okazać się bardziej zyskowny od lokaty bankowej. Ma jednak tę zaletę, że można w każdym czasie wycofać pieniądze bez straty zakumulowanego zysku. Natomiast w okresie dłuższym (powyżej jednego roku,
a najlepiej od 2 lat wzwyż) większość funduszy obligacji i funduszy stabilnego wzrostu powinna przynieść zyski wyższe niż lokata. Zdecydowanie warto inwestować długoterminowo, gdyż nawet niższe zyski w krótszym okresie mogą być zwielokrotnione w dłuższym okresie.

 

Liczba dnia - 7,5 mld złotych
przekroczyła w końcu sierpnia wartość akcji polskich spółek, które znalazły się w portfelach funduszy inwestycyjnych - wyliczyli eksperci z firmy Analizy Online. To 3,8 proc. kapitalizacji warszawskiej giełdy. Udział akcji w aktywach netto wszystkich funduszy był rekordowy i przekroczył 21,5 proc.

Sto plusów - Ruszają indywidualne konta emerytalne
We wrześniu weszła w życie ustawa o Indywidualnych Kontach emerytalnych, ale tylko nieliczne instytucje finansowe uruchomiły od razu ofertę dla swoich klientów. Niektóre TFI, które przygotowały tego typu oferty, wola wstrzymać się przez kilka tygodni, zanim wyjdą do klienta. Chcą przyjrzeć się rozwojowi rynku i dopiero później wprowadzić własne produkty.

 

Słownik


Stopa zwrotu – termin ten oznacza osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia zysk w danym okresie, przy czym jego wartość wyrażona jest w procentach. Np. stopa zwrotu wyniosła 20 proc.

Poziom ryzyka – Ryzyko nieodmiennie kojarzy się z możliwością utraty czegoś. Jeśli np. zgadzamy się z myślą, że utracimy 5 proc. zainwestowanego kapitału, to jest to właśnie poziom ryzyka, który akceptujemy.

Ochrona kapitału – to nadrzędny cel inwestycji. Oczywiście w inwestycjach bardzo ważne jest to, aby osiągać zyski, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby nie tracić. Zaś to ile uda nam się zarobić (np. 20 czy 25 proc.) jest sprawą drugorzędną.

Inwestycje krótkoterminowe - w świecie finansów uważa się, że inwestycje krótkoterminowe trwają od jednego dnia do trzech lat. Trwające od trzech do pięciu lat będą inwestycją średnioterminową.

Inwestycje długoterminowe – to takie, które trwają od pięciu lat w górę. Należy pamiętać, iż oszczędzanie długoterminowe wymaga przemyślanego planu oraz dyscypliny.

 

 


 


Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

SEB

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: