Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:10:06 -6h
Tokio (Japonia) 19:10:06 +8h
Sydney (Australia) 20:10:06 +9h
Londyn (Anglia) 10:10:06 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – IV Odcinek "Nie jesteś pierwszy"

18.04.2006 16:54 wtorek

Polacy powierzyli funduszom już prawie 35 miliardów złotych

Jeśli zastanawiasz się, czy oddać swoje oszczędności w ręce specjalistów z towarzystw funduszy inwestycyjnych wiedz, że miliony ludzi zrobiło to już wcześniej.

Zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na całym świecie fundusze inwestycyjne przeżywały prawdziwy boom. Klienci powierzali im swoje pieniądze masowo i zjawisko to było obserwowane w wielu krajach. W Polsce fundusze inwestycyjne (wcześniej powiernicze) są wprawdzie obecne od 1992 roku, jednak na ich prawdziwy rozkwit trzeba było poczekać do początku XXI wieku. Do wzrostu ich popularności w znacznej mierze przyczyniła się hossa na giełdzie z 2003 roku. Wobec spadającego oprocentowania lokat i obligacji nie brakowało inwestorów, którzy z jednej strony chcieli na hossie zarobić, a z drugiej nie bardzo wiedzieli jak. Zatemdecydowali się na oddanie swoich pieniędzy w ręce specjalistów mających wiedzę i umiejętności do inwestowania na rynku akcji. Takich specjalistów (licencjonowanych doradców inwestycyjnych) zatrudniają właśnie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które utrzymują się z pomnażania pieniędzy swoich klientów.
Wpłacając pieniądze do funduszy inwestycyjnych klienci szybko przekonują się, w jak prosty sposób można dopełnić niezbędnych formalności. Samo nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach trwa nie dłużej niż kilka minut, a na dodatek można tego dokonać niemal wszędzie – jednostki funduszy oferują biura maklerskie i banki. Zawsze można zatem liczyć na wsparcie i radę pracowników tych instytucji. W banku można np. zadecydować o wycofaniu pieniędzy z lokat i wpłacenie ich na fundusz inwestycyjny nie odchodząc od jednego okienka. Sieć dystrybucji jednostek jest obecnie bardzo rozbudowana – do ich nabywania można wykorzystać również Internet i telefon.


Co więcej, wpłacając pieniądze inwestor ma możliwość zadysponowania, jaką kwotę chce ulokować
w funduszach zajmujących się inwestycjami w akcje, a jaką w bezpieczniejsze fundusze lokujące
w obligacje i papiery dłużne. Można także wybrać portfel mieszany – wszystkie towarzystwa oferują przynajmniej kilka różnych funduszy, co pozwala na indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.


A jakie są tego efekty? Pieniądze inwestowane w fundusze pracują dużo wydajniej, a osiągane stopy zwrotu zazwyczaj są wyższe niż w przypadku lokat i obligacji skarbowych, zwłaszcza jeśli klienci zdecydują się na długoterminową inwestycję. Tłumaczy to, dlaczego fundusze inwestycyjne cieszą się coraz większą popularnością w Polsce i na świecie.
Na korzyść funduszy przemawia także wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji, poparty łatwym dostępem do pieniędzy, które można wypłacić w dowolnie wybranym przez siebie momencie.


O ile banki niechętnie przyjmują niewielkie depozyty, o tyle TFI cieszą się z pieniędzy powierzanych im przez każdego klienta, choćby były to najdrobniejsze kwoty (opłaty za zarządzanie naliczane są jako stały procent ustalany dla danego funduszu od wpłacanych pieniędzy, a nie liniowo – według zasady jedna stawka dla wszystkich), przez co koszty są umiarkowane i zachęcające do systematycznego oszczędzania.

 
Bruno Janicki

Ekspert SEB TFI odpowiada:
Piotr Zagała, zarządzający funduszami SEB:
Czy fundusz inwestycyjny może zagwarantować, że uzyskana przez niego stopa zwrotu będzie wyższa od lokat bankowych? Skąd pewność, że długoterminowe inwestycje zakończą się sukcesem?


„Fundusz nie może dać takiej gwarancji. Spojrzenie na historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych zarówno w Polsce, jak i w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej pokazuje jednak, że w dłuższej perspektywie oszczędzający w funduszach osiągają większe zyski. Jedynie w krótkich okresach, gdy następują załamania na rynku obligacji czy też akcji, fundusze mogą przynieść niższą stopę zwrotu. Ale zwykle są to dobre momenty na nabywanie ich jednostek uczestnictwa w tzw. dołku.“

Liczba dnia - 5,1 bln euro
Fundusze inwestycyjne w Europie zarządzały w połowie roku taką kwotą. Od stycznia do czerwca łączne aktywa zwiększyły się o 7 proc. Najbardziej dynamicznie rozwijał się rynek słowacki, gdzie wartość aktywów funduszy zwiększyła się w ciągu półrocza o 33,4 proc.

Sto plusów - Coraz bogatsza oferta z zagranicy
Do 18 działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych wkrótce dołączą następne. Do wejścia szykują się m.in. największa na świecie grupa funduszy Templeton, amerykański Citibank, belgijski KBC i francuski Societe Generale.

 

Słownik

Aktywa funduszu - czyli jego majątek, na który składają się lokaty oraz środki finansowe pochodzące z wpłat uczestników i z innych źródeł. Aktywa netto funduszu - to aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania.

Fundusz obligacji - fundusz, którego polityka zakłada inwestowanie głównie w lokaty
o przewidywalnym dochodzie (np. obligacje i bony skarbowe). Udział bezpiecznych lokat w portfelu może wynosić aż do 90 proc.

Fundusz zrównoważony - fundusz, którego polityka zakłada inwestowanie części aktywów w lokatach o przewidywalnym dochodzie, a części w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym. Akcje stanowią 40-60 proc. portfela.

Fundusz stabilnego wzrostu - fundusz, którego polityka zakłada inwestowanie znacznej części aktywów w lokaty o przewidywalnym dochodzie, a mniejszej części - w lokaty o wyższym ryzyku inwestycyjnym.

Fundusz akcji - fundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie głównie w instrumenty  o podwyższonym ryzyku (np. akcje). Udział akcji w portfelu może wynieść 100 proc., jednak zazwyczaj nie przekracza 90 proc.

 

 


 


Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

SEB

 

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: