Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:34:19 -6h
Tokio (Japonia) 19:34:19 +8h
Sydney (Australia) 20:34:19 +9h
Londyn (Anglia) 10:34:19 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania - II Odcinek "Napełnianie portfela"

18.04.2006 17:00 wtorek

Jak lepiej oszczędzać - systematycznie czy jednorazowo?

Powszechnie wiadomo, że odkładanie pieniędzy nie jest celem samym w sobie. Ma służyć realizacji marzeń, takich jak zapewnienie lepszego startu dziecku w dorosłe życie, kupno domu, samochodu, czy dodatkowa emerytura.
Jest wiele pomysłów na wykorzystanie oszczędności – każdy z nas ma swoje potrzeby. Jednak zanim przejdziemy do wydawania pieniędzy, trzeba najpierw je mieć.
Ale jak zacząć oszczędzanie? Czy lepiej odłożyć od razu większą sumę pieniędzy (np. ze spadku, ze sprzedaży samochodu lub z innych źródeł) czy też lepsze jest odkładanie nawet niewielkich kwot, ale za to robienie tego systematycznie np. raz w miesiącu, czy raz na kwartał? Odpowiedź jest prosta – każda z metod jest równie dobra.


Byle zacząć
Posiadanie znacznej sumy pieniędzy daje nam pewien komfort psychiczny – mając je do dyspozycji, trzeba się tylko zastanowić jak sensownie je zainwestować, aby pomnożyć kapitał. Jednak nie każdy ma tyle szczęścia – osoby, które nie mają dużych oszczędności, mogą i powinny przeznaczać na ich budowanie pewne sumy z domowego budżetu. Najważniejsze, aby czyniły to systematycznie. Każdy  moment i każda kwota jest równie dobra na start.


Wszyscy wiemy, że samodzielne odkładanie pieniędzy łatwo jest zaplanować, ale gorzej bywa z realizacją tego zamierzenia. Zawsze znajdzie się jakiś powód do wydania pieniędzy, które mogłyby zasilić nasze oszczędności. Dla utrzymania systematyczności dobrze jest wybrać taką formę, która niejako zobliguje nas do np. comiesięcznej wpłaty pieniędzy na rachunek oszczędnościowy (bo nie chodzi o trzymanie odłożonych pieniędzy w domu – w takiej formie one nie pracują, nie zostają pomnożone). Propozycję dla osób, które muszą mieć jakąś motywację dla robienia systematycznych oszczędności przygotowały Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.


Programy takie nazwano planami systematycznego oszczędzania – w dniu podpisania umowy klient umawia się z TFI, że będzie raz na miesiąc (kwartał albo rok) wpłacał do funduszu określoną sumę.


W niektórych TFI dodatkową zachętą jest obniżenie opłaty manipulacyjnej w takich planach przy deklaracji oszczędzania w pewnym okresie czasu, np. trzech lat. Niewywiązywanie się z tej umowy przez uczestnika nie grozi poważniejszymi konsekwencjami poza pobraniem pełnej opłaty manipulacyjnej przez TFI.


Podwoili oszczędności
Dalej jest już łatwiej. Zgodnie z zasadą „pieniądz robi pieniądz” odkładane oszczędności zaczynają
z czasem pracować i dosłownie mnożyć się.
W 2003 r. kilka  funduszy inwestycyjnych osiągnęło prawie 100-proc. stopę zwrotu, zatem udało im się podwoić wpłacone do nich pieniądze. Najbardziej cieszyli się z tego ci, którzy do funduszy wpłacili znaczne sumy – jeśli ktoś miał 50 tys. zł, to po roku już 100 tys. A jeśli ktoś wpłacił 500 zł, to po roku miał 1 tys.


Systematyczność
Ważne jest, aby utrzymać systematyczność i stale wpłacać do funduszu choćby najmniejsze kwoty. Wcześniej czy później uda się przecież odłożyć dostatecznie dużo pieniędzy, które dodatkowo pomnożone przez doświadczonych doradców inwestycyjnych zatrudnionych w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, złożą się na oczekiwany efekt. A może nawet udane inwestycje przekroczą nasze oczekiwania.
Bruno Janicki

 

Ekspert SEB TFI odpowiada:
Wojciech Białek, główny analityk SEB TFI:
Jaka jest minimalna suma, którą co miesiąc można wpłacać do TFI, tak aby oszczędzanie miało jakiś sens?
„Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, przez ile lat chcemy oszczędzać i jakie kwoty. Siłę malych, ale systematycznych wpłat ilustruje wykres. Widać na nim wyraźnie, że lokowanie kwoty 100 zł w okresie 5 lat da juz pewne wyniki, zas po okresie 20 lat wartość lokat z zyskiem będzie ponad dwa razy większa od sumy wpłat. Oczywiście im większą kwotę będziemy odkladać i im dlużej pieniądze będą pracować, tym rezultaty będą lepsze".

Liczba dnia - 145
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 17 towarzystw funduszy inwestycyjnych, działało na polskim rynku pod koniec sierpnia. W ostatnim miesiącu 138 z nich odnotowało wzrost wartości. Najbardziej drożały jednostki funduszy inwestujących w akcje. Najlepszy z nich przyniósł ponad 3 proc. miesięcznego zysku.

Sto plusów - Można nie płacić podatku
Na emeryturę. Od początku września zyski z oszczędności zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) są zwolnione z 19-proc. podatku. IKE mogą prowadzić banki, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i 82 fundusze inwestycyjne. Szacuje się, że nawet 4 mln osób może założyć sobie takie konta.

 

Słownik


Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – zatrudniają doradców inwestycyjnych oraz zarządzają funduszami inwestycyjnymi, których nadrzędnym celem jest pomnożenie pieniędzy powierzonych im przez klientów.

Fundusze inwestycyjne – to właśnie one pomnażają pieniądze klientów. Rozliczenia dokonywane są w formie jednostek uczestnictwa w funduszach. Klienci je nabywają, a gdy chcą wycofać oszczędności, jednostki są odkupywane.

Doradcy Inwestycyjni – osoby które zarządzają funduszami inwestycyjnymi. Nie jest łatwo zostać doradcą. Trzeba zdać specjalny egzamin przygotowany przez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. W Polsce jest ponad 200 doradców.

Pieniądz robi pieniądz – stare powiedzenie odwołujące się do możliwości pomnażania pieniędzy. Najważniejszy jest pierwszy krok – gdy mamy już oszczędności można zwiększać ich wartość dokonując korzystnych inwestycji.

Inwestor - osoba, która lokuje swoje oszczędności w wybranej formie inwestycji, np. w fundusz inwestycyjny, akcje spółek notowanych na giełdzie, w obligacje lub w nieruchomości w celu zwiększenia realnej wartości tych oszczędności.

 

 


 


Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

SEB


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: