Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 07:33:54 -6h
Tokio (Japonia) 21:33:54 +8h
Sydney (Australia) 22:33:54 +9h
Londyn (Anglia) 12:33:54 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczedzania – I odcinek "Ziarnko do ziarnka"

18.04.2006 17:02 wtorek

Oszczędzanie musi być efektywne i bezpieczne

Powodów do oszczędzania, jest tyle, ilu ludzi – każdy ma przecież wiele marzeń do spełnienia i celów do zrealizowania. Pytanie nie brzmi zatem czy oszczędzać, ale jak to robić efektywnie.

Wielu Polaków stawia sobie to pytanie. Odpływ oszczędności z lokat bankowych oraz z obligacji skarbowych jaki dokonał się przez ostatnie dwa lata wskazuje, że możliwości efektywnego i bezpiecznego inwestowania pieniędzy poszukuje coraz większa liczba ludzi.
Dlaczego? Otóż odsetki z lokat bankowych już dawno przestały gwarantować atrakcyjną stopę zwrotu, czyli zysk z inwestycji, a dodatkowo pogrąża je podatek od zysków kapitałowych. W sierpniu 2004 r. najlepsza lokata bankowa (niemal niedostępna dla zwykłych obywateli, bo dotycząca klientów posiadających 60 tys. zł i więcej) była oprocentowana na 6,75 proc. w skali roku. Jeśli od odsetek odejmiemy podatek, to okazuje się, że oprocentowanie wynosi 5,4 proc. Tymczasem w lipcu roczna inflacja miała wartość 4,6 proc. Realny zysk posiadacza takiej lokaty wynosił zatem tylko 0,8 proc. w skali roku (przy założeniu, że inflacja nie będzie nadal rosła).
Niewiele wyższe stopy zwrotu gwarantują obligacje – nic więc dziwnego, że inwestorzy, którzy do tej pory chętnie korzystali z lokat i obligacji jako sposobu na pomnożenie pieniędzy, zaczęli rozglądać się za nowymi możliwościami, które gwarantowałyby lepszy zarobek.
Wybór inwestorów padł na fundusze inwestycyjne, które od dłuższego czasu najskuteczniej pomnażają oszczędności – gwarantując stopę zwrotu o wiele wyższą niż lokaty i obligacje. Dodatkowym atutem jest fakt, iż oszczędzanie można zaczynać już od najmniejszych kwot – rzędu 100 – 500 złotych. Najważniejsze, aby zacząć.
Jest to możliwe, ponieważ Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które zarządzają funduszami zatrudniają licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest bezpieczne, ale i efektywne lokowanie pieniędzy klientów. Oznacza to, że zanim pieniądze zostaną zainwestowane np. w akcje wybranej spółki, jest ona dokładnie sprawdzana pod kątem możliwości wzrostu wartości akcji.
To właśnie jest główna przewaga funduszy inwestycyjnych nad samodzielnym inwestowaniem w akcje – mało kto ma czas (a często i wiedzę) by samemu najpierw sprawdzić spółki, a później zajmować się inwestycjami. Lepiej zdać się na specjalistów.
Jest to także inwestowanie bezpieczne. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są instytucjami zaufania publicznego. Wszystko przeprowadzane jest w sposób jawny, a działalność funduszy i towarzystw monitorowana jest przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz bank-depozytariusza. O lepsze gwarancje bezpieczeństwa trudno nawet w bankach. Osoby decydujące się na oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym, wpłacają do niego pieniądze, które przeliczane są na wartości jednostek uczestnictwa. Aktualną wartość jednostek każdy inwestor może szybko sprawdzić na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w prasie, telegazecie lub za pomocą telefonu. W miarę, jak doradcy inwestycyjni pomnażają wartość pieniędzy, rośnie także wartość jednostek uczestnictwa. Dodatkowym atutem jest to, że w każdej chwili możemy zażądać od TFI umorzenia jednostek i wypłaty pieniędzy.
Bruno Janicki

Expert SEB TFI odpowiada:
Paweł Ogrodnik, z-ca głównego księgowego funduszy:
Dlaczego pieniądze wpłacane do funduszy inwestycyjnych zamieniane są na jednostki uczestnictwa?
„Fundusz inwestycyjny jest instytucją wspólnego inwestowania. Oznacza to, że środki powierzone przez poszczególnych klientów łącznie tworzą kapitał funduszu, który z kolei w procesie inwestycyjnym lokowany jest w aktywa finansowe w celu uzyskania możliwie najwyższych dochodów. Zbywane przez fundusz jednostki stanowią tytuł prawny klientów do uczestnictwa w dochodach funduszu oraz gwarantują poprawne przyporządkowanie tych dochodów (i kapitału) pomiędzy uczestników. Jednostka
uczestnictwa ułatwia ocenę jakości zarządzania funduszem.”
Co to jest bank depozytariusz?
„Aktywa funduszu inwestycyjnego przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi (lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). Nawet bankructwo tego banku nie pociąga za sobą strat dla inwestorów, ponieważ przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego są wyłączone z masy upadłościowej depozytariusza. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie mają ponadto bezpośredniego dostępu do Środków ulokowanych w funduszach, którymi zarządzają i które są zdeponowane w banku.”

Liczba dnia - 34,89 mld zł
Fundusze inwestycyjne działające w Polsce zarządzały taką kwotą na koniec lipca 2004 r. W przeliczeniu na dolary jest to aż 9,5 mld.

Sto plusów - Czas pomnoży nasze pieniądze.
Systematyczność popłaca. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wielka siła tkwi w jego pieniądzach. Na przykład odkładając co miesiąc nawet 30 złotych i inwestując tę sumę na lokacie oprocentowanej 2 proc. powyżej inflacji, po 30 latach będziemy mieć na koncie.150 tys. złotych, choć sami odłożymy tylko 10 tys. 800 złotych.

Słownik
Efektywne oszczędzanie – termin ten oznacza dosłownie pomnażanie oszczędności. W im większym stopniu to się udaje, tym bardziej jest to metoda efektywna, czyli dostarczająca jak największych korzyści.

Lokata bankowa – jeden z wielu produktów bankowych. Zwykle oprocentowana znacznie poniżej oprocentowania obligacji, zwykle także banki odbierają odsetki osobom, które wycofają się z lokaty przed umówionym terminem.

Inflacja – inaczej średni wzrost cen. Oszczędzanie ma sens, tylko jeśli udaje się pomnożyć oszczędności bardziej niż rośnie inflacja, czyli ceny towarów i usług. W przeciwnym wypadku wartość realnych oszczędności maleje.

Obligacje – papiery dłużne. Na emitencie obligacji ciąży obowiązek odkupienia jej od inwestorów w późniejszym, uzgodnionym terminie oraz wypłacenie odsetek lub premii. Najpopularniejsze są obligacje skarbowe, czyli gwarantowane przez państwo.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – Instytucja nadzoru nad rynkiem publicznym. Komisja sprawdza postępowanie spółek notowanych na giełdzie, inwestorów, oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

 


 

Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

 

 

oszczędzanie
05.12.2008 20:27 piątek ~ona
ciekawe forum dla osób o niskich dochodach,tematyka m.in.oszczędzanie. http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=74681
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2019-05-22 12:08:34

Czy minutki FOMC coś zmienią?

2019-05-22 11:55:24

Czekając na kontr-uderzenie?

2019-05-22 11:28:35

BM Alior Bank - Raport Futures

2019-05-22 10:15:49

BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

2019-05-22 09:09:44