Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 05:04:00 -6h
Tokio (Japonia) 19:04:00 +8h
Sydney (Australia) 20:04:00 +9h
Londyn (Anglia) 10:04:00 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

97

Zasady kontroli na miejscu projektów miękkich i inwestycyjnych.

28.06.2012 13:13 czwartek
EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA zaprasza do udziału w szkoleniu
ZASADY KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTÓW MIĘKKICH i INWESTYCYJNYCH DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH I POŚREDNICZĄCYCH
 

które odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 w Warszawie.
 
Zapraszamy pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi i wszystkich podmiotów działających w ich imieniu, upoważnionych do prowadzenia kontroli na miejscu projektów inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w trakcie przygotowania i prowadzenia kontroli, a także przydatne przy opracowywaniu procedur z zakresu prowadzenia kontroli i informowania o jej wynikach.
 
Celem szkolenia jest przekazanie kontrolerom instytucji zarządzających i pośredniczących podstawowych zasad dotyczących przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych oraz wskazanie przykładowych dobrych praktyk w tym zakresie
. Program obejmuje zwięzłe omówienie najważniejszych wytycznych i standardów oraz zaprezentowanie przykładowych dokumentów kontrolnych. Uczestnikom zostaną także przedstawione zasady postępowania w trakcie kontroli, w szczególności zasady komunikacji z jednostką kontrolowaną.
 
Więcej informacji o szkoleniu znajduje się na stronie: http://www.eurogrupa.pl/szkolenia/_zasady_kontroli_projektow.html
SYGNAŁY FOREX NA ŻYWO
28.06.2012 14:26 czwartek ~Wojtas
Nie posiadasz własnej strategii,a może jesteś zmeczony porażkami? Czy po prostu nie masz czasu, aby regularnie śledzić rynek? Najlepsze sygnały na rynku. Każdy sygnał wysyłany w momencie w którym należy otworzyć pozycje. Sprawdż sam przez jeden dzień zupełnie za darmo www.livesignals.es
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: