Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:47:14 -6h
Tokio (Japonia) 09:47:14 +8h
Sydney (Australia) 10:47:14 +9h
Londyn (Anglia) 00:47:14 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

97

Zasady kontroli projektów miękkich i inwestycyjnych

20.08.2012 15:38 poniedziałek

Europejska Grupa Doradcza zaprasza do udziału w szkoleniu Zasady kontroli projektów miękkich inwestycyjnych dla instytucji zarządzających i pośredniczących, które odbędzie się w dniach 17-18 września w Warszawie.
 

Zapraszamy przede wszystkim pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi i wszystkich podmiotów działających w ich imieniu, upoważnionych do prowadzenia kontroli na miejscu projektów inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w trakcie przygotowania i prowadzenia kontroli, a także przydatne przy opracowywaniu procedur z zakresu prowadzenia kontroli i informowania o jej wynikach.
 
Celem szkolenia jest przekazanie kontrolerom instytucji zarządzających i pośredniczących podstawowych zasad dotyczących przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych oraz wskazanie przykładowych dobrych praktyk w tym zakresie

. Program obejmuje zwięzłe omówienie najważniejszych wytycznych i standardów oraz zaprezentowanie przykładowych dokumentów kontrolnych. Uczestnikom zostaną także przedstawione zasady postępowania w trakcie kontroli, w szczególności zasady komunikacji z jednostką kontrolowaną.
 
Pełna informacja na stronie: http://www.eurogrupa.pl/szkolenia/_zasady_kontroli_projektow.html
 
 
Zapraszamy!
 
 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: