Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 23:30:06 -6h
Tokio (Japonia) 13:30:06 +8h
Sydney (Australia) 14:30:06 +9h
Londyn (Anglia) 04:30:06 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Historyczne minima Euriboru cieszą zadłużających się w euro

04.10.2012 15:29 czwartek

Baza dla oprocentowania zdecydowanej większości kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków w europejskiej walucie, jaką jest 3-miesięczny Euribor z dnia na dzień jest coraz niższa.

Dziś, jeszcze przed decyzją Europejskiego Banku Centralnego stawka ta ustanowiła swoje nowe, historyczne minimum, tym razem na poziomie 0,216%. I choć EBC, zgodnie z szerokimi oczekiwaniami rynku, stóp procentowych w Eurolandzie nie obniżył, to Euribor ku uciesze kredytobiorców może nadal iść w dół. Pole do głębszej zniżki tej stawki zdaje się być już jednak coraz bardziej ograniczone.
 


W obecnej chwili oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków w euro składa się praktycznie z samej tylko marży bankowej

. Stawka Euribor dokłada do niego jedynie 0,216 pkt proc., czyli tyle co nic. Oczywiście to czysto techniczne ujęcie, jako że banki nie korygują oprocentowania z dnia na dzień, tylko raz na pewien czas.

Sukcesywny spadek stawki Euribor jest jednak faktem i jest szczególnie ważny dla tych wszystkich osób, które uruchamiały swoje kredyty w euro po kursie EUR/PLN niższym, a niekiedy znacznie niższym od obecnego. Rekompensuje im on obecny wyższy, niż w momencie zaciągania kredytu, koszt zakupów euro na spłatę comiesięcznych rat.

Pomimo widocznego spowolnienia światowej gospodarki, w tym także polskiej, rok 2012 r. jest bardzo łaskawy dla zadłużonych w euro. Jak na razie w jego trakcie cena wspólnej waluty względem złotego spadła o ok. 40 gr., a poziom 3-miesięcznej stawki Euribor obniżył się o ponad 1,1 pkt proc. Ach gdyby jeszcze w ostatnich miesiącach banki nie zdecydowały o podniesieniu poziomu marż dla nowo zaciąganych kredytów mieszkaniowych w euro, to sytuacja byłaby jeszcze bardziej komfortowa.     

Kredyty mieszkaniowe w euro w Polsce:

1.Z najnowszych danych KNF wynika, że na koniec lipca br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w wspólnej walucie była równa 31,8 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 10%. Dodatkowo wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w euro stanowiła 17,3% wartości wszystkich udzielonych w walutach obcych kredytów mieszkaniowych.

2.Z kolei według raportu AMRON-SARFiN za II kwartał br. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w euro w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych był w tym czasie równy 5,19% i był aż o prawie 9,5 pkt proc. niższy niż w I kw.

Marek Nienałtowski
Główny Ekonomista
Dom Kredytowy Notus S.A.

esInne artykuły z tego działu: Inne artykuły: