Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:34:44 -6h
Tokio (Japonia) 18:34:44 +8h
Sydney (Australia) 19:34:44 +9h
Londyn (Anglia) 09:34:44 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Kredyty samochodowe: koniec wzrostów

29.11.2012 11:56 czwartek

Na rynku kredytów samochodowych nastała stabilizacja. III kw. 2012 roku zakończył się minimalnym spadkiem pod względem liczby kredytów oraz skromnym wzrostem w ujęciu wartościowym.

14,8 tys. kredytów samochodowych na łączną wartość 614,1 mln zł udzieliły banki w III kw. 2012 roku Porównując do analogicznego okresu w 2011 roku oznacza to bardzo niewielkie zmiany. W ujęciu liczbowym zanotowaliśmy spadek o 0,3 proc., a w ujęciu wartościowym wzrost o 2,3 proc. Dobre wiadomości widać za to jeśli spojrzeć na wyniki narastająco – za trzy kwartały 2012 roku. W ujęciu liczbowym zanotowaliśmy wzrost o 4,4 proc., a wartościowym o 9 proc.Niezłe wyniki rynek zawdzięcza głównie wynikom sprzedaży nowych aut. Z danych zebranych w bankach przez Open Finance i Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w III kw

. 2012 roku ich sprzedaż wzrosła (porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku) o 2 proc. w ujęciu liczbowym i 2,8 proc. w ujęciu wartościowym. Ale bardziej okazale wygląda to narastająco, bo ujmując razem wszystkie trzy kwartały tego roku i porównując je do 2011 roku wzrost w samochodach nowych wynosi 23,2 proc. liczbowo i 19,3 wartościowo.W kredytach na auta używane względna stabilizacja. Porównując III kw. 2012 do 2011 roku, zanotowaliśmy liczbowy spadek o 1,7 proc. i wartościowy wzrost o 1,9 proc., narastająco zaś są to spadki o odpowiednio 7,8 proc. i 0,7 proc.Wyniki w ujęciu wartościowym są lepsze niż te w ujęciu liczbowym. Wynika to ze wzrostu średniej kwoty kredytu. O ile w przypadku aut nowych wzrost ów nie był zbyt imponujący i wyniósł 0,8 proc., to w segmencie kredytów na auta używane jest to już 3,7 proc. Łącznie na szerokim rynku średnia kwota kredytu samochodowego wyniosła 41,4 tys. zł i była o 2,6 proc. wyższa od tej z III kw. 2011 roku. Jest to jednocześnie wartość o 6,5 proc. niższa niż w II kw. 2012 roku kiedy to wyniosła 44,3 tys. zł.Dynamiczne wzrosty rynku, które obserwowaliśmy w I i II kw. 2012 roku zakończyły się już, a ich przyczyną była głównie niska baza – wyniki z pierwszej połowy 2011 roku były bardzo słabe, więc nietrudno było wypracować wzrost.

Komentarz Wojciecha Drzewieckiego, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar:

"Wzrost na rynku kredytów na nowe samochody jest ciekawym zjawiskiem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę aktualną sytuację, czyli zmniejszającą się z miesiąca na miesiąc dynamikę sprzedaży nowych aut. Obserwowane wzrosty w większym stopniu odzwierciedlają rynek marek premium, niż marek popularnych. Świadczyć to może o tym, że dziś częściej kredyt wykorzystywany jest jako narzędzie do wspomagania sprzedaży w tej właśnie grupie marek. Dobra oferta skłania do swoistej „inwestycji” w zakup auta marki premium. To co nie do końca tłumaczy to zjawisko, to utrzymanie poziomu średniej kwoty kredytu na niemal niezmienionym poziomie. Być może jednak już wcześniej mieliśmy do czynienia z finansowaniem zakupów w tym segmencie rynku."

Marcin Krasoń, Open Finance

kk

 Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: