Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:11:48 -6h
Tokio (Japonia) 04:11:48 +8h
Sydney (Australia) 05:11:48 +9h
Londyn (Anglia) 19:11:48 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

110

BPH TFI: Komentarz miesięczny - luty 2013

11.03.2013 14:28 poniedziałek

Rynek akcji

Festiwal podaży akcji ze strony właścicieli rozpoczęty w styczniu przez Skarb Państwa był kontynuowany w lutym przez ofertę akcji banku Pekao SA. Dodatkowo planowana w pierwszej połowie bieżącego roku sprzedaż akcji BZ WBK nie nastroiła pozytywnie posiadaczy akcji. Spiętrzenie się podaży akcji skutecznie odstraszyło stronę popytową i obniżyło wyceny spółek. W obliczu podaży akcji dużych spółek, relatywnie silniej zachowywał się sektor małych i średnich spółek, które bardziej naśladowały zachowanie amerykańskich indeksów i zakończyły notowania w lutym na lekkich plusach. Trwający sezon prezentacji wyników spółek za 4 kwartał 2012 roku, nie nastraja optymistycznie. Zresztą trudno oczekiwać, aby spółki opublikowały dobrą dynamikę przy wzroście PKB wynoszącym zaledwie 1,1%. Jeszcze gorsza sytuacja jest u naszych głównych partnerów handlowych - wzrost gospodarczy w Niemczech wyniósł zaledwie 0,4%

. Dla zachowania notowań spółek w najbliższych miesiącach dużo ważniejsze będą prognozowane dane gospodarcze w drugiej połowie bieżącego roku, a nawet w 2014. Wskaźniki wyprzedzające wyglądają dużo lepiej w tym zakresie, niż obecne zimowe nastroje.

Rynek obligacji i rynek walutowy

W lutym na rynkach finansowych doświadczyliśmy podwyższonej zmienności, głównie za sprawą wyborów parlamentarnych we Włoszech. Decydujący problem polegał na braku istotnej przewagi partii Bersaniego i w konsekwencji realny scenariusz powyborczego chaosu. Niepewność związana z politycznym wyborem nie miała jednak tak dużego wpływu na polskie obligacje, jak na pozostałe klasy aktywów. Na lokalnym rynku, napływające dane z gospodarki zaskoczyły nieco uczestników in plus - chociaż głównie za sprawą niedoszacowania różnicy w dniach roboczych. Produkcja przemysłowa wzrosła r/r o 0,3%, a sprzedaż detaliczna o 3,1% r/r (obie zmienne odnotowały ujemne dynamiki w grudniu 2012). Czynnikiem wspierającym notowania polskich obligacji była za to publikacja wskaźnika inflacji, który w styczniu wyniósł 1,7% r/r, wyraźnie poniżej rynkowych oczekiwań na poziomie 2,0% r/r. Trzeba powiedzieć, że oczekiwane jest utrzymanie spadkowego trendu inflacji, jednak przy znacznie mniejszym momentum.

Rynek surowcowy

Nie jest tajemnicą, że inwestorzy rynku surowców z uwagą śledzą sygnały komunikowane przez amerykańskie władze monetarne. W lutym mieliśmy okazję przekonać się jak wielką siłę wywiera polityka FED na ceny surowców. Opublikowany 20 lutego opis dyskusji Komitetu Otwartego Rynku wywołał gwałtowną przecenę wielu klas aktywów. Przykładowo cena złota od wspomnianej publikacji do końca sesji spadła o ponad 2%. W połączeniu z nieco gorszymi danymi makro oraz zamieszaniem wokół włoskich wyborów parlamentarnych indeks Thomson Reuters/ Jefferies CRB stracił w lutym przeszło 4%, a liderami spadków były metale: nikiel i srebro.

Strategia absolutnej stopy zwrotu

Inwestowanie w żywność, choć często wywołuje żywiołowe dyskusje, może być ciekawym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Na dobre właściwości dywersyfikacyjne żywności w tradycyjnym portfelu inwestycyjnym wpływa brak związku (korelacji) między zmianami cen żywności a zmianami cen tradycyjnych aktywów inwestycyjnych takich jak: akcje, surowce czy obligacje. Dzieje się tak dlatego, że zmiany cen tradycyjnych aktywów inwestycyjnych, kształtowane są przez cykl koniunkturalny, a na zmiany cen żywności w największym stopniu wpływają zjawiska klimatyczne, demograficzne i społeczne. W dłuższym terminie inwestowanie w żywność wiąże się wprawdzie z dość dużymi kosztami utrzymywania pozycji, jednakże po spełnieniu kilku przesłanek inwestycja w żywność ma dużą szansę powodzenia. Po pierwsze, porównując kształtowanie się indeksów klimatycznych w poszczególnych przeszłych latach i wyszukując analogie z sytuacją obecną, możemy próbować określić prawdopodobieństwo wystąpienia anomalii pogodowych. Po drugie, na rynku żywności warto inwestować, kiedy liczba pozycji spekulacyjnych globalnych funduszy hedgingowych jest relatywnie niska.

... więcej informacji w załączniku

BPH TFI

kk

Plik w formacie PDF Pełna treść raportu w formacie PDF [ 813.58Kb ] Plik do pobrania

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: