Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 22:24:26 -6h
Tokio (Japonia) 12:24:26 +8h
Sydney (Australia) 13:24:26 +9h
Londyn (Anglia) 03:24:26 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

147

Poradnik inwestora – wskazówki dla graczy forex cz.4

01.12.2006 16:06 piątek
76. Zwolennik analizy fundamentalnej bada powód ruchu rynku, podczas gdy gracz techniczny analizuje skutki.

77. Rosnące ceny ogólnie wskazują na silniejszą ekonomię i podnoszący się nacisk inflacyjny. Spadające ceny zwykle ostrzegają, że ekonomia zwalnia wraz z inflacją.

78. Im dłuższy interwał czasowy wskazał nam obszar wsparcia lub oporu, tym staje się on bardziej znaczącym obszarem.

79. Są trzy decyzje, które trader musi podjąć – otworzyć długą pozycję, krótką czy też nie zrobić nic. Kiedy rynek idzie w górę, wybrać powinniśmy pierwszą opcję i jak najdłużej trzymać pozycję. Kiedy rynek spada, drugie podejście byłoby poprawne. Jednak, kiedy rynek konsoliduje się (porusza się w bok), trzeci wybór – by nie wchodzić do rynku – jest zwykle najmądrzejszy.

80
. Linie kanału możemy wyznaczyć i zmierzyć. Choć ceny zwykle poruszają się w równej odległość – szerokości kanału, to jednak co jakiś czas następuje wyłamanie od istniejącego kanału, a wtedy jest prawdopodobne, że rynek zmieni trend. Dlatego, trader ma po prostu mierzyć jego szerokość i przewidzieć, w którą stronę cena się załamie.

81. Większy formacja ma większy potencjał. Kiedy używamy terminu „większy”, odnosimy to do wysokość i szerokość struktury cen. Wysokość mierzy zmienność rynku, układu. Szerokość to okres czasu wymagany by zbudować i zakończyć układ. Większy rozmiar wzoru oznacza, szerszą huśtawkę cen w granicach wzoru i im dłużej taki układ będzie powstawał – tym staje się on bardziej istotny a ceny poruszają się z większym potencjałem.

82. Przełamanie ważnej lini trendu. Pierwszym sygnałem informującym o zagrożeniu odwrócenia trendu jest przełamanie ważnej linii trendu. Zapamiętaj jednak, że naruszanie głównej linii trendu niekoniecznie sygnalizuje odwrócenie dotychczasowej tendencji. Przełamanie głównej górnej linii trendu mogłoby zasygnalizować początek konsolidacji cen, następnie cena byłaby kontynuowana albo nastąpiłoby jej odwrócenie. Czasami przełamanie się głównej lini trendu zbiega się z zakończeniem jakiejś formacji cenowej.

83. Minimalne wymaganie dla trójkąta to cztery punkty odwrócenia. Zapamiętaj, aby zawsze używać dwóch punktów by narysować linię trendu.

84. Średnia krocząca jedynie pomaga, nie jest głównym narzędziem. Ona nigdy nie przewiduje, jedynie reaguje na obecną i przeszłą sytuację. Średnia ruchoma idzie za rynkiem i mówi nam, że trend się rozpoczął, ale tylko po fakcie!

85. Średnie kroczące krótkookresowe są wrażliwsze na ruchy ceny, podczas gdy długookresowe są mniej czułe. Odpowiednią średnią kroczącą musimy dostosować do naszej strategii, zależnie od tego czy gramy agresywnie  (kilka razy dziennie) czy preferujemy grę długoterminową.

86. Kiedy cena zamknięcia rusza powyżej średniej kroczącej, jest generowany sygnał kupna. Sygnał sprzedaży natomiast jest generowany, kiedy ceny ruszają poniżej średniej kroczącej.

87. Sygnał kupna na kombinacji dwóch średnich ruchomych ma miejsce, kiedy krótkoterminowa średnia krocząca przecina od dołu średnią długoterminową. Sygnał sprzedaży generowany jest w analogicznej sytuacji.

89. Krótsza średnia krocząca generuje więcej fałszywych sygnałów, ale za to daje ich więcej i szybszych. Sztuką jest takie dobranie średniej kroczącej, która będzie na tyle wrażliwa by generować wczesne sygnały, ale jednocześnie na tyle nieczuła by uniknąć chwilowych, fałszywych sygnałów.

90. Ucinanie strat jest bolesne dla każdego tradera, ponieważ oznacza przyznanie się do pomyłki. Jednak umiejętność, by na czas takie straty ucinać jest oznaką prawdziwego tradera.

91. Przełamanie kanału sugeruje zmianę i cel, który rynek będzie chciał osiągnąć po opuszczeniu dotychczasowego przedziału ceny.

92. Wykresy długoterminowe dostarczają ważnych informacji co do cykli oraz przyszłych zmian. Trader może otrzymać poprawną perspektywę co do rzeczywistego kierunku rynku w dłuższym terminie, o sile albo kierunku aktualnego trendu, który dokonuje się wewnątrz innego trendu, albo o możliwość przełamania trendu długoterminowego.

93. Proste uwagi do miejsc odwrócenia.
a) pierwszym sygnałem o zagrażającym odwróceniu dotychczasowej tendencji jest często przełamanie ważnej lini trendu,
b) im większa formacja, tym większy późniejszy ruch,
c) wzrostowe formacje są zwykle krótsze w czasie trwania i bardziej zmienne niż spadkowe,
d) spadkowe formacje zwykle mają mniejsze zakresy cen i dłużej się tworzą

94. Formacja głowy i ramion (wiarygodna formacja zmiany trendu) jest potwierdzona, kiedy trzeci spadek (lewe ramię) przekroczy linię szyi. Jeżeli spadek ceny zatrzyma się na lini szyi i wyraźnie jej nie przekroczy, nie możemy uznać tej formacji za właściwy sygnał.

95. Formacja podwójnego szczytu jest potwierdzona tylko wtedy, gdy drugi spadek przekroczy linię wsparcia dla spadku pierwszego. Nieudane przełamanie tej ceny zaprzecza ważność formacji.

96. Formacja flagi jest wiarygodnym wzorem, który dostarcza dwu ważnych sygnałów: kierunku i obiektywnej ceny. Ta formacja składa się z krótkiego okresu konsolidacji w granicach stałej i zwężającej się tendencji zwyżkowej (lub zniżkowej). Konsolidacja zmierza w przeciwległym kierunku  do oryginalnego trendu, czasem też może być pozioma.

97. Luka przełamania powstaje na zakończenie silnego trendu cenowego. Zazwyczaj sygnalizuje nadchodzący duży ruch cenowy.

98. Luka ucieczki nadaje kierunek rynkowi (luka ucieczki, to luka cenowa po okresie konsolidacji).

99. Luka ucieczki to jedyny typ luki, która wskazuje nam dość obiektywnie, przyszłą cenę. Cena ta, to poprzednia długość trendu, mierzonego do luki, w tym samym kierunku jak oryginalny trend.

100. Luka wyczerpania powstaje na końcu istotnego trendu i sygnalizuje jego zakończenie.
Poradnik inwestora – wskazówki dla graczy forex cz.3  [tutaj]
Poradnik inwestora – wskazówki dla graczy forex cz.5  [tutaj]


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: