Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:16:15 -6h
Tokio (Japonia) 16:16:15 +8h
Sydney (Australia) 17:16:15 +9h
Londyn (Anglia) 07:16:15 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

135

Opracowanie własnej strategii gry na rynku FOREX

26.10.2010 15:20 wtorek
Na światowe rynki walutowe oddziałuje wiele najróżniejszych czynników. Próbując analizować każdy strzępek informacji i wieści ze świata, szybko dojdziemy do wniosku, że to zwyczajnie niemożliwe. Niektórzy traderzy ignorują dane fundamentalne – skupiając się po prostu na wykresach, wierząc, że wszystkie potrzebne informacje znajdują się w cenach.

Należy jednak mieć rozeznanie w ogólnych trendach makroekonomicznych, jak również w związanych z nimi trendach ruchu cen. Duże zmiany w kierunku ruchu cen nie są arbitralne, lecz znajdują odzwierciedlenie w stanie gospodarki, handlu oraz aktywności rządów.

ZASADA 1: ZAŁOŻENIA CZASOWE
Istnieje wiele typów graczy na rynkach FOREX, z których każdy ma właściwy dla siebie sposób patrzenia na rynek
. Rządy państw bardzo często grają na rynkach walutowych w sposób niespotykany np. na rynku akcji. Wielkie banki i duże instytucje brokerskie mają również niemały wpływ na kształt rynku. Jednak horyzonty czasowe w jakich działają, mogą być zupełnie odmienne.

ZASADA 2: PRZEWIDYWANIE RUCHÓW NA PODSTAWIE DANYCH FUNDAMENTALNYCH
Na rynku FOREX należy doskonale orientować się w tym, co i dla kogo jest ważne. Pozwoli to, w oczekiwaniu na  ważne informacje, przewidzieć reakcję różnych uczestników rynku, a co za tym idzie, przewidzieć kierunek ruchu cen. Im więcej podmiotów zaangażowanych jest w określoną sytuację na rynku, tym większy potencjał ruchu.

ZASADA 3: OPÓŹNIENIE W ROZPOWSZECHNIANIU INFORMACJI
Powiązanie między stopami procentowymi w różnych krajach jest kluczowym czynnikiem na rynkach walutowych. Zmiana stóp procentowych może wywołać ruchy stanowiące dokładne wręcz przeciwieństwo tego, o czym mówią podręczniki ekonomii. Z pewnością może być to przyczyną poważnych frustracji. Jednak może się zdarzyć, że za określonym wydarzeniem rynek może podążyć w oczekiwanym kierunku, jednak w skali zupełnie niewspółmiernej do rzeczywistości, przełamując ważne poziomy wsparcia i oporu na wykresie.

Sztuka inwestowania na rynku FOREX polega na określeniu właściwego momentu działania. Zmiany stóp procentowych mogą wywołać niebotyczne wahania kursów walut, jednak może zdarzyć się tak, że aktualna wycena rynkowa po prostu jest niewłaściwa. Główną tego przyczyną jest opóźnienie, z jakim informacje wywołują skutki w gospodarce. Gra na rynku FOREX polega na patrzeniu w przyszłość i antycypacji zmian o charakterze fundamentalnym, takich jak zmiana warunków podatkowych czy stóp procentowych – które znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej gospodarce dopiero po pewnym czasie. Należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu własnej strategii.

ZASADA 4: POŁĄCZENIE METOD TECHNICZNYCH Z ANALIZĄ FUNDAMENTALNĄ
Trading w oparciu o dane fundamentalne wymaga sporej wiedzy i zdrowego rozsądku. Oglądając kanały telewizyjne z informacjami finansowymi, takie jak CNBC czy Bloomberg, po każdym ważniejszym ogłoszeniu można spotkać się z komentarzem analityka, iż rynkiem walutowym w danym momencie rządzą byki, po to tylko by kilka minut później inny analityk z równie dobrym zestawem argumentów przekonywał, że sytuacja jest dokładnie odwrotna.

STRATEGIA 1
Podobnie jak w przypadku akcji uważanych za bezpieczniejsze i ryzykowniejsze, istnieje identyczny podział walut. Do drugiej grupy należą z pewnością waluty rynków wschodzących, gdyż w ich przypadku istnieje więcej zagrożeń, takich jak niekontrolowana inflacja, niestabilne rządy krajowe, czy też deficyt handlowy. Waluty te jednak często mają wysokie stopy procentowe. Z drugiej strony, waluty państw stabilnych gospodarczo i politycznie uważa się za bezpieczne – np. franka szwajcarskiego.
W czasie zawieruchy gospodarczej i politycznej, często obserwuje się tzw. „ucieczkę w jakość”. Inwestorzy pozbywają się walut krajów, gdzie występują problemy i zamieniają je na takie, gdzie niestabilność jest mniejsza. A więc w czasie konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Gruzją, na rynku istniała tendencja do sprzedaży rubla i kupna np. franka szwajcarskiego lub jena japońskiego.
Pomimo problemów gospodarczych stojących przed Stanami Zjednoczonymi, dolar amerykański często odgrywa rolę bezpiecznej przystani. Dolar jednak jest walutą rezerwową całego świata, znajdując się w dużych ilościach w każdym banku centralnym, oraz będąc walutą, w której rozlicza się handel surowcami oraz wiele innych rodzajów transakcji.

STRATEGIA 2
Priorytetem każdego inwestora posiadającego pewną sumę pieniędzy jest osiągnięcie jak najkorzystniejszego zwrotu z posiadanych aktywów. Prostą metodą zmierzenia zmiany zwrotu, jest przyjrzenie się zmianie procentowej spreadu. Na przykład, w przypadku funta szterlinga i dolara amerykańskiego, należy ocenić tę wartość przez porównanie zwrotu przed i po zmianie stopy bazowej. Spojrzenie na dogodny punkt zajęcia pozycji na wykresie cenowym.
Na przykład, gdy stopa bazowa funta szterlinga uległa obniżeniu w listopadzie 2008 roku, obniżono ją z 4,5% do 3%. Stopa bazowa dolara utrzymywana jest na poziomie 1 procenta. Poprzednia różnica (spread) pomiędzy tymi walutami wynosiła 4,5% minus 1%, czyli 3,5%. Spread ten jednak spadł wyraźnie do zaledwie 2,5% po obniżeniu poziomu stóp przez Wielką Brytanię. W ten sposób zmiana na niekorzyść funta względem dolara była bardzo poważna.
Należy zauważyć, iż początkowa reakcja kursu waluty miała miejsce w kierunku korzystnym dla funta (patrz wykres 3). Na wykresie należy przyjrzeć się punktowi zmiany trendu, który wypada na poziomie oporu, gdy funt dochodzi do poziomu 1,62 USD. Jest to tak zwana linia oporu dziennego, która utrzymując się przez poprzednich kilka tygodni, po opisanym wydarzeniu wciąż pozostała w mocy . 
Łącząc aspekty analizy technicznej z fundamentalną można określić bezpieczną, początkową strategię. Istnieje wiele sygnałów odwrócenia trendu, którymi można posługiwać się samodzielnie, lecz połączenie wspomnianych dwóch technik pozwala na opracowanie pierwszej skutecznej, obarczonej stosunkowo niskim ryzykiem strategii gry na rynku FOREX.

SAXO BANK
psychologia rynku
16.09.2015 09:38 środa ~mariusz
temat typowo o psychologii rynku. sporo webinarow jest na ten temat https://www.highsky.pl/seminaria-webinaria-forex#buttonsTop
X-Profit.com
06.05.2014 22:19 wtorek ~X-Profit.com Sygnały
http://x-profit.com/ Sygnały i analizy na rynek forex.X-Profit.com
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: