Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 00:27:36 -6h
Tokio (Japonia) 14:27:36 +8h
Sydney (Australia) 15:27:36 +9h
Londyn (Anglia) 05:27:36 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Księgowe zasady rozliczania projektów dofinansowanych z UE - warsztaty (kwiecień 2011)

14.03.2011 15:37 poniedziałek

Terminy szkolenia:

2011-04-14 - 2011-04-15 Golden Floor, Warszawa

 

Celem sesminarium jest przedstawienie w praktyce zasad księgowania i rozliczania dotacji unijnych, przyznanych na projekty inwestycyjne, w ramach takich programów jak PO IG, PO IiŚ oraz RPO.

:: PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY : ::

    * dostosowanie i konstrukcję zakładowego planu kont dla celów ewidencji księgowej projektów
    * szczególny sposób ewidencji księgowej
    * zasady tworzenia budżetu zadaniowego
    * podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych
    * metodologię przygotowania wniosku o płatność

:: NA SEMINARIUM ZAPRASZAMY : ::

    * dyrektorów finansowych
    * głównych księgowych
    * osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych
    * osoby z działów księgowych, podmiotów planujących lub aplikujących o wsparcie finansowe z UE

RABATY:
za zgłoszenie do dnia 2011-04-01 otrzymuje się 10.0% rabatu
za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu

Więcej informacji pod adresem:<br />
<a href=\"
http://www.eurofinance.com.pl/szkolenie265-szkolenie-ksiegowe-zasady-rozliczania-projektow-inwestycyjnych
\">
http://www.eurofinance.com.pl/szkolenie265-szkolenie-ksiegowe-zasady-rozliczania-projektow-inwestycyjnych
</a>

:: SEMINARIUM POPROWADZĄ DOŚWIADCZENI PRAKTYCY: ::

ANNA BUJARSKA - Ekspert ds

. rozliczeń dotacji UE ekspert finansowy ds. rozliczeń dotacji unijnych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, konsultant podmiotów realizujących i ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, kierownik zespołu ds. realizacji i kontroli projektów, wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania i Administrowania Funduszami Unijnymi SGH. Wiceprezes sieci Biur Rachunkowych specjalizujących się w rozliczaniu dotacji UE.

PAWEŁ KORGÓL - Praktyk z zakresu rozliczania funduszy unijnych. Prezes Zarządu spółki konsultingowej, oferującej usługi księgowe oraz audytorskie w obszarze funduszy. Koordynator wielu projektów unijnych.

 

Informacje organizacyjne:

PROGRAM SEMINARIUM:

PIERWSZY DZIEŃ
9:00 - 16:30

1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
2. WYODRĘBNIONA EWIDENCJA KSIĘGOWA DLA OPERACJI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
3. PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ROZLICZANIA BUDŻETU PROJEKTU


DRUGI DZIEŃ
9:00 - 16:30

1.  PODATKOWE ASPEKTY ROZLICZANIA FUNDUSZY UNIJNYCH – CASE STUDY
2. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA DLA POTRZEB ROZLICZENIA WYDATKÓW PROJEKTU
3. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
4. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI PROJEKTU OBJĘTE WBOP
5. KONTROLA PROJEKTÓW


Kontakt:

Eurofinance Training
tel.: 22 830 13 10
email: training@eurofinance.com.pl
www.eurofinance.com.pl

UWAGA!
Organizujemy również seminaria zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Seminariów. Więcej informacji: <a href=\"http://www.eurofinance.com.pl\">www.eurofinance.com.pl</a>

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: