Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:17:23 -6h
Tokio (Japonia) 09:17:23 +8h
Sydney (Australia) 10:17:23 +9h
Londyn (Anglia) 00:17:23 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Commodity Channel Index

18.04.2006 09:37 wtorek

CCI jest systemem czasowym, który ma najlepsze zastosowanie na rynku towarowym, który charakteryzuje się cyklicznością lub sezonowością. CCI nie określa długości cykli - został zaprojektowany do wykrywania kiedy takie cykle rozpoczynają się i kończą poprzez użycie analizy statystycznej.

Chociaż zaprojektowany pierwotnie dla towarów, CCI może być używany do analizowania rynku giełdowego.

CCI jest wskaźnikiem cenowego momentum i został opracowany przez Donalda R. Lambert. Matematycznie formuła CCI przedstaia się następująco:

CCI = ( M - V ) / ( 0.015 * D )

gdzie:
M =1/3(H+L+C) lub oznacza cenę okresu
H = najwyższa cena okresu
L = najniższa cena okresu
C = cena zamknięcia okresu
V = średnia krocząca M dla okresu n
D = 1/n*suma(po i od 1 do n) modul (Mi - V)
modul = wartość bezwzględna.

Jeżeli V=0 to to CCI =0

Większość notowań CCI przyjmuje wartości w przedziale + 100 % do - 100 %. Najbardziej optymalnym okresem 'n' jest 90 tygodni .

Reguła CCI:
wartosci powyżej + 100 % wskazują na rynek wykupiony (sprzedaj)
wartości poniżej - 100 % wskazują na rynek wyprzedany (kupuj)
wzrost powyżej - 100 % (trzymaj)
Dywergencje są też ważne. Gdy akcja tworzy nowy szczyt, który nie jest
potwierdzony przez CCI, to akcja prawdopodobnie spadnie.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: