Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:16:04 -6h
Tokio (Japonia) 04:16:04 +8h
Sydney (Australia) 05:16:04 +9h
Londyn (Anglia) 19:16:04 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Świece Japońskie

18.04.2006 09:51 wtorek

Ponad sto lat temu, przed sformulowaniem metod obecnie uznawanych za współczesne, w Japonii używano oryginalnego stylu analizy technicznej. Metoda ta służyła analizie rynku ryżu.

Metoda ta ewoluowała i obecnie znana jest jako "Candelistick" (technika świecowa lub świecy). Japońska metoda konstrukcji wykresów jest zwana candelistic (świecowa) gdyż dzienne linie zmian cen przypominają świece. Świece stosowane jako pojedyncze narzędzie lub też jako kombinacja z innymi technikami stanowią bardzo cenną pomoc dla aktywnego gracza giełdowego.

... bardzo dawno temu...w dalekiej Japonii

Już w szesnastym wieku Japończycy przeprowadzali transakcje terminowe na rynku ryżu, nazywane wowczas "pustym ryżem" dlatego, ze fizycznie jeszcze tego ryżu nie było. Ryż nie był oczywiście w tym czasie podstawowym towarem w Japonii, ale jego cena oraz ilość tego produktu na rynku w znakomity sposób określała kondycję gospodarki. Ryż był rownież środkiem płatniczym a dochody były ważone tzw. podatkiem ryżowym. Jednakże Japończycy nie dokonywali kontraktow terminowych jako pierwsi. Wyprzedzili ich w tym Holendrzy, ktorzy już XV wieku posiadali taki rynek. Natomiast w Japonii najwcześniej stosowano analizę techniczną. Niektóre układy zdefiniowane i używane do opisania sytuacji rynkowej są bardzo podobne do naszych, ale tym co cechuje japońskie metody jest fakt, iż zostały odkryte o wiele wcześniej. Przykład stanowi tu formacja "head and shoulders" (głowa i ramiona), która jest odpowiednikiem japońskiego potrójnego układu Buddha.

Bardzo szerokie podstawy historyczne japońskiego candelistic umożliwiają nam zupełnie nowe spojrzenie na analizę techniczną. Jednocześnie niezwykle obrazowe nazwy poszczególnych formacji czynią je wyjątkowo łatwymi do rozpoznania. Niekiedy dla europejczyka są one po prostu zabawne.

Co czyni techniki candelistic tak atrakcyjnymi ?

Wykresy candelistic stanowią doskonałe narzędzie stosowane w oderwaniu od innych technik. Jednakże z powodzeniem mogą być stosowane jako jedna z technik pomocniczych.
Wiedza na temat tego jak Japończycy analizują rynki światowe umożliwia przewidzenie zachowań inwestorów ze strefy wpływów ekonomicznych Japonii.
Niektóre z formacji candelistic pozwalają w odmienny sposób interpretować okresy konsolidacji. Inne - dają możliwość wcześniejszego przewidzenia znacznego ruchu cen.
Poniżej zostały opisane następujące konstrukcje związane z wykresami świecowymi:

Konstrukcja dziennych linii candelistic
Wskaźniki odwrócenia
Młoty i linie wisielca
Linie pochłaniające
Przykrycie ciemną chmurą
Linie przebijające
Zwyżkowe luki dwóch wron
Szczypce
Gwiazdy
Wskaźniki zmiany trendu
Linie Harami
Linie spotkania
Wskaźniki kontynuacji
Zwyżkowe luki tasuki
Towarzyszące białe linie
Okna
Trzy metody wzrostu i spadku
Rożnorodne wskaźniki
Podwójne Doji
Linie Doji jako linie oporu i podtrzymania
Trzy gwiazdy
Konstrukcja dziennych linii candelistic

Wykreślenie dziennej linii candelistic wymaga posiadania następujących danych: ceny najwyższej, ceny najniższej, otwarcia oraz zamknięcia. Szeroka część pojedynczej linii candelistic (świecy) w dosłownym tłumaczeniu nazywana jest "ciałem rzeczywistym" (lub inna nazwa "wosk"). Gdy wosk jest ciemny (ciało rzeczywiste jest wypełnione), oznacza to iż zamknięcie miało miejsce niżej niż otwarcie. Cienkie linie powyżej i poniżej wosku nazywane są "cieniami" i określają najwyższą oraz najniższą cenę dnia. 1. Długa Czarna Linia - tendencja zniżkowa (bearish). Duży dzienny zasięg zmian z otwarciem równym lub bliskim najwyższej cenie i zamknięciu równym lub bliskim najniższej cenie.
2. Długa Biała Linia - tendencja zwyżkowa (bullish) - przeciwnie do długiej czarnej linii.
3. Obrotowe Szczyty -- mały wosk. Określają sytuację kiedy rynek nie jest pewien kierunku. Jako wskaźnik dziennego zasięgu zmian cenowych oraz podczas dziennej aktywnej gry giełdowej są sygnałem neutralnym. Natomiast, jako część innych formacji stają się bardzo istotne. (Patrz Gwiazdy oraz Harami w dalszej części).
4. Linie DOJI -- stanowią przykłady linii, w których otwarcie i zamknięcie są sobie równe. Linie te są niezwykle ważne w różnorodnych formacjach.
5. Parasolowe Linie - wosk znajduje się blisko najwyższej ceny dnia, a cień jest bardzo długi. Linie te stanowią sygnał zniżki w cenach gdy pojawiają się na szczytach. Przeciwnie, gdy obserwujemy je w tzw. dołach, są sygnałem zbliżającej się zwyżki w cenach (bullish).

Wskaźniki odwrócenia

Młoty i linie wisielca (Takuri, Kubitsuri)

Parasolowe linie mogą być zarówno sygnałami zwyżki jak również spadku cen w zależności od tego gdzie się pojawiają podczas trendu. Jeżeli obserwowane są po trendzie spadkowym są nazywane młotami i stanowią sygnał przyszłego wzrostu cen. Mówi się, iż ceny są wybijane w górę przy pomocy "młotka". Gdy któraś z tych linii występuje po trendzie zwyżkowym jest sygnałem przyszłego spadku cen i nosi nazwę wisielca. Zarówno młot jak i wisielec mogą być rozpoznane przy pomocy następujących kryteriów:

wosk znajduje się w górnej części świecy w danym dniu,
nie występuje górny cień, lub jest bardzo mały,
kolor wosku nie jest istotny!!
dolny cień jest przynajmniej dwa razy dłuższy od wosku.
Złowieszcza nazwa linii wisielca (wygląda jak wisielec na linie) precyzuje zniżkową naturę tego układu. Jeżeli ktoś dostrzeże tego typu linię na szczycie długo trwającego trendu zwyżkowego powinien natychmiast zrewidować swoją długą pozycję.

Młoty są doskonałymi sygnałami występującymi w dołach cenowych. Stanowią niezwykle silny sygnał bliskiego wzrostu cen.

Linie pochłaniające

Układ pochłaniający jest bardzo silnym system odwrócenia, w szczególności jeżeli występuje po stosunkowo długo trwającym trendzie. Jest to bardzo podobny układ do tego, który występuje w innych, znanych nam zachodnich technikach. Zwyżkowy układ pochłaniający posiada wcześniejszg czarną swiecę, która jest "pochłaniana" przez występującą bezpośrednio po niej białą swiecę. Ten układ stanowi sygnał zwyżkowy, gdy występuje po trędzie do dołu. W układzie stanowiącym sygnał zniżkowy świece mają odwrotne kolory. Biała świeca jest "pochłaniana" przez czarną swiecę, która jest charakterystyczna dla cen malejących.

Przykrycie ciemną chmurą (Kabuse)

Już sama nazwa, która zawiera w sobie pewną dozę pesymizmu, sugeruje że jest to układ zniżkowy (bearish). Układy tego typu mogą występować podczas trendu zwyżkowego lub w szczycie strefy konsolidacji. Formacja składa się z dwóch linii. Pierwszy dzień stanowi silna biała linia. W drugim dniu otwarcie rynku następuje powyżej najwyższej ceny z poprzedniego dnia, ale zamknięcie ma miejsce poniżej środka białej świecy poprzedniego dnia.

Linie przebijające (Kirikomi)

Jest to formacja przeciwna do przykrycia ciemną chmurą. Jednocześnie stanowi sygnał zwyżki i jest kompozycją długiej czarnej linii, która jest "pochłaniana" przez następujące po niej białą linię. Dzień z białą linią powinien otwierać się poniżej zamknięcia poprzedniego dnia, a następnie zamknięcie powinno mieć miejsce powyżej środka poprzedniego dnia. Jeżeli biała linia nie zamknie się powyżej środka poprzedniego dnia, to wówczas należy spodziewać się dalszego spadku cen.

Zwyżkowe luki dwóch wron (Narabi Kuro)

Wrony są złowieszczymi ptakami, zatem jest to uklad przepowiadający wyprzedaż. Po długiej białej linii widzimy serię dwóch czarnych linii. Pierwsza czarna linia tworzy lukę. Druga czarna linia zamyka się poniżej pierwszej czarnej linii. Mimo, iż zwykle luka w ruchu cen do góry jest sygnałem dalszej zwyżki, to w tym przypadku jest to zdecydowanie zniżkowa formacja.

Szczypcowy szczyt oraz dno (Kenuki)

Stanowią tą samą formację co podwójny szczyt i podwójny dół w zachodnich technikach analitycznych

Gwiazdy (Hosi)

Są to różnego rodzaju kombinacje tworzące gwiazdy. Wszystkie są wskaźnikami odwrócenia i są szczególnie ważne po długotrwałych trendach lub bardzo dużych ruchach cen. Gwiazda zbudowana jest z małego wosku lub z Doji. Tworzy jednocześnie lukę, która z kolei zastępowana jest kolejną swiecą o długim wosku. Jeśli nawet występuje pokrywanie się cieni, to wciąż układ jest uznawany za gwiazdę (jednakże, wosk poszczególnych świec nie może się pokrywać).
Ze względu na typ, gwiazdy dzielimy na:

poranne gwiazdy
wieczorne gwiazdy
spadające gwiazdy
gwiazdy Doji
Wieczorna gwiazda jest sygnałem potencjalnego szczytu. Nazywana jest gwiazdą wieczorną gdyż wschodzi wieczorem tuż przed nastaniem zmierzchu (czarne świece), a więc przed mającym nastąpic spadkiem cen. Po długiej białej świecy widzimy kolejną która ma krótki wosk, który z kolei nie pokrywa się z woskiem poprzedzającej świecy. Następnie, pojawia się długa czarna linia, która sięga dalej niż do połowy wcześniejszej długiej białej świecy.

Poranna gwiazda - jest przeciwną formacją w stosunku do gwiazdy wieczornej. Stanowi sygnał zwyżki. Ważnym jest by trzecia linia była biała, gdy w przeciwnym razie należy się spodziewać dalszego spadku cen. Linie doji często wskazują na tzw. "best shots" pozwalające zmaksymalizować zysk w wyniku przeprowadzanych transakcji. Jednakże bardziej konserwatywni uczestnicy rynku wolą poczekać na potwierdzenie sygnału danego przez gwiazdę doji.

Spadająca gwiazda - pojawiają się na szczytach krótkotrwałych trendów zwyżkowych. Wygląda dokładnie tak, jak sugeruje nazwa: krótki wosk znajdujący się na dole linii oraz długi górny cień. Formacja ta pozwala na określenie końca korekcji cenowej mającej charakter krótkotrwałego trendu zwyżkowego podczas głównego trendu zniżkowego.

Wskaźniki zmiany trendu

Opisane w dalszej części linie oraz ich kombinacje sugerują spowolnienie lub zmianę momentum trendu, ale nie przynoszą tak daleko idących konsekwencji w zmianie trendu jak wskaźniki odwrócenia. Wskaźniki zmiany trendu mogą być używane w dwóch celach.
Pierwszy: by opuścić długą lub krótką pozycję.

Drugi: dla użytku graczy na opcjach. Jeżeli te wskaźniki pojawiają się, to "option trader" powinien spodziewać się wzrostu w "volatility". Dzięki tym obserwacjom może zbudować odpowiednią strategię.

Linie Harami

Formacja ta jest podobna do naszego dnia wewnętrznego. Podczas gdy dzień wewnętrzny jest neutralnym układem - linie harami są wskaźnikami osłabienia momentum. Harami pojawiają się wtedy, gdy po dniu o długim wosku występuje dzień, którego świeca oraz cienie są w całości przedstawione na tle dnia poprzedzającego (czyli druga świeca ma krótki wosk i krótkie cienie).

W dosłownym tłmaczeniu harami oznacza brzemienna. Układ ten wskazuje, iż rynek znajduje się w momencie podjęcia decyzji o zmianie trendu.

Jeżeli linie harami zawierają w sobie linię doji, to wtedy formacja nosi nazwę krzyża harami. Krzyż harami jest jeszcze silniejszym wskaźnikiem zmiany trendu.

Linie spotkania (Deai)

Tego rodzaju formacje pojawiają się gdy rynek ożywia się powodując zwyżkę lub spadek cen, a potem zamyka się w następnym dniu wracając do cen z poprzedniego dnia. Oznacza to, że wcześniej rozpoczęty ruch na rynku już nie jest taki pewny. Często zdarza się tak, że rynek znajdując się, przykładowo, w pobliżu szczytu cen próbuje jeszcze podnieść ceny wyżej i tym samym upewnić się czy nie ma szansy na dalsze przedłużenie tendencji zwyżkowej. Jeśli ten wysiłek uczestników rynku zakończy się niepowodzeniem, to wtedy otrzymujemy sygnał świadczący o bliskim spadku.

Wskaźniki kontynuacji

Zwyżkowe luki tasuki (tah-sue-kee)

Formacja posiada charakter zwyżkowy w czasie trendu do góry. Widzimy białą świecę, która tworzy luk w stosunku do poprzedzającej świecy. W następnym dniu obserwujemy czarną linię, która otwiera się w ramach wcześniejszej białej świecy i zamyka nie wypełniając wcześniej powstałej luki. Zwykle czarna świeca charakteryzuje zniżkę, ale w tym przypadku tak długo jak luka pozostaje niewypełniona - mówimy o formacji zwyżkowej.

Towarzyszące białe linie (narabiaka) Tego typu formacja występuje wtedy, gdy podczas ruchu cen do góry tworzy się luka i gdy kolejna świeca w przybliżeniu otwiera się na tym samym poziomie. Obie świece są białe. Wówczas tworzy się bardzo silny poziom podtrzymania. Podczas trwania trendu do góry ten układ ma charakter zwyżkowy. Jeżeli białe świece tworzą lukę w trendzie zniżkowym, to wtedy formacja stanowi sygnał dalszego spadku cen.

Okna(ku)

Okno mają to sama znaczenie jak luka. My mówimy o wypełnieniu luki, natomiast, Japończycy zamykają okno. Luki często stają się obszarami podtrzymania lub oporu. W ten sam sposób rozumiane są okna.

Trzy metody wzrostu i spadku

Bardzo rzadki lecz istotny układ. Metoda wzrostu ma charakter zwyżkowy podczas trendu zwyżkowego. Pierwsza linia jest dużą białą swiecą. Następnie, pojawia się seria trzech małych białych lub czarnych świec. Kolejna linia jest ponownie dużą białą świecą która wyznacza nową najwyższą cenę. Metoda spadkowa ma charakter zniżkowy podczas trendu zniżkowego. Świeca rozpoczynająca formację jak i ta, która ją kończy są czarne.

Różnorodne wskaźniki

Podwójne Doji

Linie doji pojawiają się w momentach decydujących. Jeżeli widać dwie lub więcej linii doji podczas krótkiego okresu czasu na rynku gdzie normalnie tego typu linie nie występują to z calą pewnością nastąpi bardzo znaczący ruch cen.

Linie Doji jako linie oporu i podtrzymania

Cena otwarcia i zamknięcia doji staje się poziomem podtrzymania lub oporu, który zwykle ma krótkotrwały wpływ. Jednakże ma to ogromne znaczenie dla zajmujących się transakcjami spekulacyjnymi na bazie dziennej.

Trzy gwiazdy

Rzadki i ważny układ występujący na szczycie lub w dole składający się z serii trzech linii doji, które pojawiają się po długotrwałym ruchu w jednym kierunku.swieczki
08.11.2009 02:40 niedziela ~pitek_ny
Nie moge uwierzyc , ze tutaj nikogo nie ma. Bardzo ciekawy artykul. W USA ta metoda jest stosowana od dawna. Najlepiej sprawdza sie z w parze z volume. Jestem ciekaw czy w Posce jest popularna metoda kupowania i sprzedawania akcji tego samego dnia?
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: