Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:53:09 -6h
Tokio (Japonia) 20:53:09 +8h
Sydney (Australia) 21:53:09 +9h
Londyn (Anglia) 11:53:09 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Wskaźnik Siły (RSI)

18.04.2006 10:49 wtorek

RSI czyli wskaźnik względnej siły ( ang. Relativ Strenght Index ) określa wewnętrzną siłę akcji ( jej trendu ) i zależy od zmian następujących w cenach i określa jakościowo momentum cen. Ponieważ zawiera w sobie czynnik ważący jest ważoną średnią ruchomą. Może przyjmować wartości od 0 do 100. Stanowi bardzo popularny instrument służący do określania kupna/sprzedaży danego waloru. Interpretacja RSI opiera się na następujących zasadach:

kiedy RSI osiąga 100 %, to odwrócenie trendu w zniżkowy jest bardzo prawdopodobne,

kiedy RSI = 70 % (80 %) i więcej sygnał sprzedaży,

kiedy RSI osiąga 0, to odwrócenie trendu w zwyżkowy jest bardzo prawdopodobne,

kiedy RSI = 30 % (20 %) i mniej sygnał kupna,

gdy wznosi się on ponad 50 % oznacza to wejście akcji w trend zwyżkowy, a więc sygnał kupna ( spadek poniżej 50 % jest wtedy sygnałem sprzedaży ). Te zasady obowiązują dla trendów długoterminowych. Najczęściej RSI interpretuje się w oparciu o linie wykupienia ( 70 % ) i wysprzedania ( 30 % ). Momentem kupna jest wtedy spadek poniżej linii wysprzedania i jej przebicie od dołu, a sprzedaży wyjście ponad linie wykupienia i jej przecięcie od góry. Wartości 30 % i 70 % mogą się okazać mylące przy długotrwałym wzroście badź spadku kursów. Należy wtedy obrać poziomy wykupienia i wysprzedania na podstawie zachowania wskaźnika w przeszłości. Długotrwała konsolidacja wskaźnika powyżej linii wykupienia bądź linii wysprzedania dezaktualizuje sygnały kupna i sprzedaży,

stosowanie krótszych okresów powoduje większe oscylacje wskaźnika, wartości 30 % i 70 % zastępuje się odpowiednio przez 20 % i 80 %.

W bardzo silnym trendzie RSI szybko przyjmuje wartości ekstremalne dając sygnał kupna lub sprzedaży. Może to spowodować błędną reakcję inwestora, ponieważ pomimo ekstremalnego wskazania RSI, ceny będą dalej podążały w tym samym kierunku przy stałej wartości ekstremalnej RSI. RSI najlepiej spełnia swoje zadanie w trendzie neutralnym.

RSI = 100 - [100 / [1+ RS]]

         Średni wzrost ceny w ostatnich k notowaniach
RS = ------------------------------------------------------
         Średni spadek ceny w ostatnich k notowaniach

Obliczanie RSI:
wykaz cen zamknięcia C,

dodatnia zmiana DC (C - poprzednie C) (jeżeli C - poprzednie C jest ujemne to przyjmij wartość zero)

ujemna zmiana UC (poprzednie C - C) (jeżeli różnica ujemna to przyjmij wartość zero),

eksponencjalnie gładzona średnia krocząca wzrostu kursu D,

eksponencjalnie gładzona średnia krocząca spadku kursu U,

stosunek D/U (RS),

100 - 100/(1+RS).

Najlepsze wyniki uzyskuje się dla parametru równego 9 ( gra krótkoterminowa ) i 14 (za W. Wilderem)

Analitycy stosują średnie zwykłe lub wykładnicze.
wykupienia i wyssprzedania
18.04.2012 09:13 środa ~mers1
chodzi chyba o "zakonczenie kupna" ? odwrotnie analogicznie do wysprzedania ? przepraszam, ale żem niewtajemniczony w slang - RSI wydaje mi sie konkretnym wskaźnikiem bardzo ułatwiającym grę, jednak trzeba go jeszcze odpowiednio interpreować i bedzie dobrze
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: