Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:51:26 -6h
Tokio (Japonia) 17:51:26 +8h
Sydney (Australia) 18:51:26 +9h
Londyn (Anglia) 08:51:26 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Hedging

18.04.2006 14:41 wtorek

Hedging

To otwarcie pozycji na rynku terminowym, odwrotnej do pozycji trzymanej na rynku kasowym dla zminimalizowania ryzyka straty z powodu niepomyślnych zmian cen. To również, kupno lub sprzedaż kontraktu terminowego dla tymczasowego zastąpienia transakcji kasowej, która ma mieć miejsce w przyszłości.

Opcje walutowe mogą być użyte do handlu walutą obcą i do hedgingu.

cross-hedge

Zabezpieczenie pozycji jednego instrumentu na rynku kasowym, przez zainicjowanie pozycji na rynku futures na inny, lecz spokrewniony instrument. Zasadą cross-hedgu jest założenie, że ceny tych dwóch pokrewnych instrumentów są ze sobą spokrewnione.

buying hedge, long hedge, purchasing hedge (kupno, pozycja długa)

Kupowanie kontraktu futures w oczekiwaniu na kupno instrumentu na rynku kasowym. Generalnie używany przez exporterów dla zabezpieczenia ryzyka zmian cen towarów w przyszłości.

selling hedge, short hedge (sprzedaż hedgu, pozycja któtka)

Sprzedaż kontraktu futures dla zabezpieczenia się przed spadkiem ceny instumentu finansowego na rynku kasowym lub przed spadkiem ceny posiadanego towaru.

perfect hedge (perfekcyjny hedging)

To hedge, w którym zmiana ceny instrumentu jest identyczna jak zmiana instrumentu hedgingowego(np. kontraktu futures).

selective hedge (selektywny hedging)

Jest to strategia hedgingowa bazująca na oczekiwaniach rynkowych inwestora na podstawie których, decyduje się na zabezpieczeniu tylko części swojej pozycji.

fixed hedge (stały hedge) Strategia składająca się z hedgingu pozycji zasadniczej, za pomocą której cała wartość pozycji zasadniczej jest zabezpieczona jeden do jednego opcją, i jest zamykana gdy instrument zasadniczy zostanie usunięty. Ten hedge nie jest modyfikowany do momentu wygaśnięcia.

delta hedging

To strategia hedgingowa używająca portfela opcji, które są niewrażliwe na zmiany w cenie instrumenty zasadniczego.

Strategia zabezpieczająca delta. Współczynnik delta określa liczbę akcji przypadającą na jedną sprzedaną opcję jaką powinien posiadać inwestor, aby móc skonstruować strategię o zerowym ryzyku. Stosowanie strategii opartej na tym współczynniku wymaga okresowego korygowania zajmowanych pozycji ze względu na zmiany zachodzące na rynku.

Strategie delta hedgingu

dzielą się na dynamiczne i statyczne:

Dynamiczny hedging równoważy portfel okresowo, tak aby utrzymać stały współczynnik delty.
Statyczny hedging zakłada początkowy hedging portfela ale bez jego równoważenia.
delta

Mierzy relacje pomiędzy ceną opcji a instrumentem zasadniczym.

delta hedging, dynamic hedging (przykład)

Otwarcie opcji, której wartość zmienia się proporcjonalnie do ceny instrumentu zasadniczego, tak że zysk lub strata z pozycji zasadniczej jest rekompensowana stratą lub zyskiem z opcji.


Zobacz również
Fundusze Hedgingowe

 system na forex
23.02.2014 00:17 niedziela ~alkotrade
http://x-profit.com/ system na forex? narazie testuje na demo ale wyniki sa calkiem obiecujace
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: