Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 21:19:39 -6h
Tokio (Japonia) 11:19:39 +8h
Sydney (Australia) 12:19:39 +9h
Londyn (Anglia) 02:19:39 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Obroty i Wolumen

18.04.2006 09:42 wtorek - czytany 25331 razy

Jest to sposób rejestrowania zmiany cen akcji zwyżkujących i zniżkujących czyli prosta relacja jednych do drugich. Trend zwyżkujący będzie miał prawdopodobnie miejsce, gdy relacja będzie w granicach 9:1, prawie na pewno, gdy ta relacja powtórzy się w dwóch kolejnych sesjach.

Obroty (ang. short selling)

Używa się wskaźnika:

ilość akcji sprzedanych w ciągu miesiąca / wolumen dziennego obrotu

Na NYSE uważa się, że gdy:

stosunek ten jest mniejszy od 1.0 to przewiduje się tendencję spadkową,
1.0 - 1.5 to przewiduje się stabilizację,
1.5 - 2.0 to przewiduje się lekki wzrost,
powyżej 2.0 to przewiduje się silny wzrost cen akcji.