Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:48:51 -6h
Tokio (Japonia) 10:48:51 +8h
Sydney (Australia) 11:48:51 +9h
Londyn (Anglia) 01:48:51 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Średnia wykładnicza

18.04.2006 09:49 wtorek - czytany 24655 razy

Średnia wykładnicza jest ilorazem: sumy cen występujących w okresach rozpatrywanych pomnożonych przez czynnik ważący występujący w odpowiedniej potędze oraz sumy wszystkich czynników ważących występujących w odpowiedniej potędze:

SW = (K[t] + K[t-1]*a + K[t-(n-1)]*a(n-1)) / (1+ a+ a*a+ a(n-1))

a= 1 - 2/ (n+1) a(i) = a * a* . . . *a ( i razy)

Średnie wykładnicze umożliwiają nadanie większego znaczenia wartościom cen znajdujących się najbliżej ceny aktualnej. Wartość czynnika ważącego może być obliczona jak wyżej, względnie przybierać dowolne wartości większe od 0. Dla a < 1 większego znaczenia nabierają ceny znajdujące się dalej od bieżącej wartości. Średnie wykładnicze interpretuje się podobnie jak średnie zwykłe.