Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 00:45:40 -6h
Tokio (Japonia) 14:45:40 +8h
Sydney (Australia) 15:45:40 +9h
Londyn (Anglia) 05:45:40 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Wybrane instrumenty finansowe na rynku walutowym

18.04.2006 14:29 wtorek - czytany 163980 razy

Kontrakt Terminowy Forward

Kontrakt Terminowy Forward jest stosowany do zabezpieczenia ryzyka kursowego przyszłego zakupu bądź sprzedaży waluty.

Kontrakt Terminowy Forward jest zobowiązaniem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości waluty w określonym terminie w przyszłości po określonym kursie. Kurs forward jest zależny, z jednej strony, od kursu spot, z drugiej strony od różnicy w oprocentowaniu depozytów walut wchodzących w skład kontraktu.

Swap Walutowy

Swap walutowy jest stosowany do wyeliminowania ryzyka kursowego podczs okresowej zamiany jednej waluty na drugą.

Swap walutowy jest kontraktem, w którym strony ustalają wymianę określonej ilości jednej waluty na drugą, na z góry określony termin. Swap istnieje jako kombinacja transakcji spot i kontraktu terminowego Forward (np. jeżeli kupujemy USD na datę waluty spot i w tym samym czasie sprzedajemy USD na datę waluty w przyszłości).

Opcje walutowe:

- Opcja Call

Celem opcji Call jest zniwelowanie niekorzystnego wzrostu kursu, przy jednoczesnej korzyści ze spadku kursów walut.

- Opcje walutowe: Opcja Put

Celem opcji Put jest zniwelowanie niekorzystnego spadku kursu, przy jednoczesnej korzyści ze wzrostu kursów walut.

- Opcje walutowe: Opcja Cylinder

- Opcja cylindryczna stosowana jest do wyeliminowania ryzyka przyszłego zakupu lub sprzedaży waluty w granicach określonych widełek.

więcej o opcjach >>>