Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 13:32:46 -6h
Tokio (Japonia) 03:32:46 +8h
Sydney (Australia) 04:32:46 +9h
Londyn (Anglia) 18:32:46 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Transakcje walutowe i rodzaje zleceń na rynku FOREX (Orders)

18.04.2006 20:48 wtorek - czytany 115156 razy

Limit Order - Zlecenie z limitem ceny - po złożeniu tego zlecenia następuje zamknięcie pozycji po wcześniej określonym przez inwestora kursie. Wykorzystywane jest do realizacji zysku.

Stop Loss - Zlecenie zamykające pozycję po określonym kursie. Wykorzystywane jest do ograniczenia strat.

Market Order - Zlecenie po cenie rynkowej Jest to odpowiednik giełdowego zlecenia PKC (po każdej cenie).

OCO, One Cancels the Other - Zlecenie warunkowe kombinacja zlecenia z limitem oraz zlecenia stop.

Stop Order zlecenie stop - Zlecenie staje się zleceniem po cenie rynkowej po osiągnięciu wskazanego limitu aktywacji.

Entry Limit - Zlecenie to służy do otwierania pozycji (kupna lub sprzedaży waluty) po określonym wcześniej kursie.

Entry Stop - Zlecenie to służy do otwierania pozycji (kupna lub sprzedaży waluty) po cenie wyższej lub niższej niż rynkowa. Założeniem jest, że przy kupnie cena waluty będzie dalej rosła, a przy sprzedaży cena będzie spadała.