Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:38:08 -6h
Tokio (Japonia) 18:38:08 +8h
Sydney (Australia) 19:38:08 +9h
Londyn (Anglia) 09:38:08 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Historia rynku walutowego

18.04.2006 20:50 wtorek - czytany 36634 razy

Pomiędzy rokiem 1876 a Pierwszą Wojną Światową, standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom. W roku 1944 zwarte zostało porozumienie Bretton Woods, gdzie kraje partycypujące zgodziły się na podtrzymywanie wartości ich walut w wąskich widełkach cenowych do dolara i awaryjnie złota. Wartość dolara w efekcie zaczęła być przeliczana na złoto. Na kraje partycypujące nałożono zakaz dewaluacji walut, a dla zwiększenia konkurencyjności handlu zakres dewaluacji walut został ograniczony do mniej niż 10%. W latach 50tych szybko rozwijający się handel doprowadził do ogromnych przepływów kapitału pomiędzy krajami. To destabilizowało porozumienie z Bretton Woods. W 1971 porozumienie zostało rozwiązane. Dolar nie był już przeliczany na złoto. W roku 1973, waluty krajów rozwiniętych podlegały regulacjom rynkowym, popyt i podaż były głównymi siłami wpływającymi na ich kursy. W latach 70tych zaczęły powstawać nowe instrumenty finansowe, deregulacja rynku i liberalizacja handlu.

W latach 80tych, międzynarodowe ruchy kapitału nasiliły się z powodu nowych technologii i komputeryzacji. Miało to wpływ na rozszerzenie rynku na Azję, Europę i Amerykę. Transakcje na rynku walutowym z 70 miliardów dolarów w latach 80tych, sięgnęły 1,5 biliona dolarów w roku 2000. Do rozwoju rynku przyczyniło się również dopuszczenie do handlu walutami inwestorów indywidualnych.

W roku 2007 przewidywane obroty na rynku walutowym to 7 bilionów dolarów dziennie.

 

Warto zobaczyć aktualne dane: Obroty na rynku walutowym