Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:38:10 -6h
Tokio (Japonia) 20:38:10 +8h
Sydney (Australia) 21:38:10 +9h
Londyn (Anglia) 11:38:10 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Parytet siły nabywczej

18.04.2006 21:10 wtorek

Parytet siły nabywczej służy do przeliczania walut w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. Różni się od kursu walutowego, może być od niego wyższy lub niższy. Głównymi przyczynami zróżnicowania kursu walutowego i wartości waluty według parytetu siły nabywczej są:

- różnice cen towarów i usług w porównywanych krajach,wyrażające różnice kosztów poszczególnych czynników wytwórczych, w tym kosztów pracy,
- polityka kursu walutowego w porównywanych krajach (celowe zawyżanie lub zaniżanie kursu),
- różnice kosztu dóbr publicznych i zakresu korzystania z nich.


Podstawą kalkulacji parytetu siły nabywczej jest zebranie danych o cenach zagregowanej listy produktów. Ważne jest sporządzenie listy produktów i usług porównywalnych i reprezentatywnych dla gospodarek analizowanych krajów.

Parytety są średnimi ważonymi relacji cen. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane w taki sposób, by wyrażały siłę nabywczą poszczególnych krajów, tj. aby dana suma pieniędzy w dolarach USA po zamianie na różne waluty w jednostkach parytetu siły nabywczej tworzyła ten sam koszyk dóbr i usług.Źródło:

Błaszczyński A. Słownik pojęć ekonomicznych Glossary of Economic Terms, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Wyd. IV, Znicz, Szczecin 1994

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2019-05-22 12:08:34

Czy minutki FOMC coś zmienią?

2019-05-22 11:55:24

Czekając na kontr-uderzenie?

2019-05-22 11:28:35

BM Alior Bank - Raport Futures

2019-05-22 10:15:49

BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

2019-05-22 09:09:44