Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:26:30 -6h
Tokio (Japonia) 08:26:30 +8h
Sydney (Australia) 09:26:30 +9h
Londyn (Anglia) 23:26:30 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Polisa w Aegon - dla kogo i czy warto

03.03.2016 15:00 czwartek

„Oszczędzać może tylko bogaty”, albo „Gdybym miał na zbyciu pieniądze, to bym oszczędzał” - ile razy słyszeliśmy te słowa z ust znajomych? Tak naprawdę, pieniędzy nigdy nie jest za dużo, ale oszczędzać można w każdych warunkach.

Polacy trzymają w bankach 500 mld zł. To całkiem spora suma w przeliczeniu na jedną osobę. Okazuje się jednak, że niemal 60 proc. mieszkańców naszego kraju nie ma wcale oszczędności, a reszta pod mianem oszczędzania rozumie odkładanie pieniędzy na lokaty krótkoterminowe. Podczas gdy prawdziwa inwestycja w przyszłość zakłada oszczędzanie długoterminowe na jeden z trzech celów: mieszkaniowy, zdrowotny, edukacyjny i emerytalny.


Dla bezpieczeństwa Twojego i bliskich

Nie można kupić zdrowia, ale można zawczasu pomyśleć o nim i zrobić wszystko, by w razie nieprzewidzianej choroby mieć kapitał na leczenie

. Dzięki polisie Aegon Program na Życie można kupić spokój i bezpieczeństwo na cały czas trwania umowy. Program jest kompleksowym rozwiązaniem, składającym się z dwóch części. Modułu ochronnego, który zabezpiecza na wypadek wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych, czyli m.in. 30 poważnych zachorowań, ponad 300 operacji medycznych, pobytu w szpitalu i trwałego inwalidztwa. Druga część – to moduł kapitałowy, który chroni kapitał na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Umowę można zawrzeć na 5, 10, 15 lub 20 lat. Dla kogo jest ta polisa? Przede wszystkim, dla osób, które chcą być pewne, że w razie niezdolności do pracy z powodu choroby, będą miały pieniądze na leczenie, a po śmierci zapewnią swojej rodzinie byt. To jest propozycja także dla osób, które nie dysponują dużymi zasobami finansowymi ani sporym kapitałem początkowym, bo częstotliwość opłacania składek można dopasować do swoich możliwości. A w przypadku unikalnego ubezpieczenia Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja, po zakończeniu trwania umowy otrzymuje się świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu, na jaki wykupiono ubezpieczenie.


Chronić swój majątek

Mieszkanie w centrum miasta czy domek letniskowy w lesie – nieważne, jaką nieruchomość posiadasz, warto o nią dbać nie tylko poprzez remont i naprawy. Ważną kwestią jest również ubezpieczenie swojego majątku przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji. Za składkę miesięczną wynoszącą równowartość kilku obiadów na mieście można mieć pewność, że w razie czego, straty w posiadanej nieruchomości zostaną zrekompensowane przez firmę ubezpieczeniową. Aegon ma specjalną polisę Dla Domu. Jest to pakiet ubezpieczeń majątkowych, dostępny w pięciu wariantach i siedemnastu opcjach dodatkowych – wszystkie można konfigurować w taki sposób, by jak najlepiej dopasować do swoich oczekiwań i możliwości. Wariant Standard zakłada ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i kilku innych zdarzeń losowych, m.in. uderzenia pioruna, powodzi, uderzenia pojazdu. Bardziej rozbudowany wariant Premium gwarantuje dodatkowo ochronę w przypadku szkód naniesionych przez silny wiatr, oddziaływanie dymu i sadzy, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, grad, upadek drzew, nawalny deszcz czy wadliwą konstrukcję budowli. Wariant Prestige polisy Aegon ubezpiecza mienie nie tylko przed ryzykiem, ale także od szkód wynikających ze zniszczenia, uszkodzenia albo utracenia nieruchomości. Pakiety można wzbogacić o rozszerzenia, które ubezpieczają także przed wandalizmem, rabunkiem, spięciem elektrycznym, skutkiem wprowadzenia w błąd dziecka albo osoby starszej, uszkodzeniem sprzętu sportowego.


Inwestuj i zarabiaj więcej

O ile wspomniane wyżej ubezpieczeniowo-inwestycyjne polisy Aegon są skierowane do osób, które chcą przede wszystkim chronić siebie, bliskich albo swój majątek, o tyle polisy inwestycyjne Aegon są nakierowane na pomnożenie majątku. Do dyspozycji osób inwestujących jest 45 polskich funduszy o różnym poziomie ryzyka i 75 funduszy zagranicznych prowadzonych w dolarach, euro lub funtach brytyjskich. Oferta portfeli inwestycyjnych jest propozycję dla osób, które posiadają określoną ilość pieniędzy na kapitał początkowy i są gotowe do zainwestowania tych środków w ramach jednorazowej wpłaty. W wypadku funduszy chodzi też o jak najdłuższą perspektywę inwestowania, więc należy się nastawić na co najmniej kilkunastoletni okres umowy.Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: