Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 11:36:24 -6h
Tokio (Japonia) 01:36:24 +8h
Sydney (Australia) 02:36:24 +9h
Londyn (Anglia) 16:36:24 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Obroty na rynku walutowym

14.07.2008 15:38 poniedziałek
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS; Bank for International Settlements) co trzy lata bada rynek walutowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych. Z powodu braku centralizacji oraz z bardzo dużej ilości podmiotów pośredniczących w obrocie jest to rynek, którego badanie jest wyjątkowo trudne. Stąd trzyletnia periodyczość badania wydaje się odpowiednia.

Ostatnie, najnowsze badanie pochodzi z 2007 roku, a wzięło w nim udział 1280 najbardziej aktywnych instytucji działających na tym rynku. W przeprowadzonym badaniu uczestniczyły Banki centralne oraz władze monetarne 54 państw.

Polska brała udział w (pełnym) badaniu już po raz drugi. Dane z Polski dostarczyło 18 najbardziej aktywnych i liczących się instytucji a zebrane i opracowane zostały przez Narodowy Bank Polski.

Dane rynku Polskiego:
Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2007 roku wynosiły 8.813 mln USD i wzrosły tym samym o 38,7% w stosunku do roku 2004
. Wzięty został tu pod uwagę rynek kasowy, rynek swapów walutowych oraz transakcji outright-forward (rzeczywiste transakcje terminowe rozliczane poprzez rzeczywistą dostawę walut na konto)

Dane światowe:
W przeciągu 3 lat (2004-2007) średni dzienny obrót wzrósł o 69% do poziomu 3,2 biliona dolarów. Na tle stosunkowo niskich płynności oraz niechęci do ryzyka uczestników ryku finansowego rynek walutowy rozwija się bardzo dynamicznie włączając w to fundusze hedgingowe.

Obrót na rynku walutowym – średnia dzienna (mierzona w kwietniu badanego roku)
w bilionach dolarów

Źródło: www.bis.org

Znaczny wzrost handlu technicznego, szczególnie handlu algorytmicznego (opartego na modelach matematycznych) najprawdopodobniej w największym stopniu wpłynął na zwiększenie obrotów na rynku natychmiastowym.

Rozmiar rynku:
• jeden z największych rynków finansowych świata,
• średnie, dzienne obroty na poziomie 3,2 biliona dolarów, co jest równoważne:
- ponad 10-krotność średniego dziennego obrotu na globalnych rynkach kapitałowych,
- ponad 35-krotność średnich dziennych obrotów na NYSE (Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych),
- to prawie 500 dolarów dziennie przypadająca na każdego człowieka na ziemi (populacja wynosi ok. 6,6 mld),
- to ponad 10-krotność światowego PKB.

Struktura rynku:
• zdecentralizowany rynek międzybankowy,
• główni uczestnicy: banki centralne, banki komercyjne oraz inwestycyjne, fundusze hedgingowe, korporacje oraz indywidualni spekulanci,
• wolny obrót walutami rozpoczął się w 1970 roku, natomiast oficjalnie ratyfikowany został w 1978 roku,
• handel online rozpoczął się w drugiej połowie lat 90.

Główne rynki:
• główne rynki to Londyn, Nowy Jork i Tokio,
• obrót tylko w USA i Wielkiej Brytanii stanowi ponad połowę obrotu na tym rynku,
• handel jest największy kiedy sesje na różnych rynkach nakładają się na siebie,
• prawie dwie trzecie działalności Nowego Jorku odbywa się rano gdy europejskie rynki są otwarte.

Średni dzienny obrót przypadający na pary walutowe:
para udział
EUR/USD 27%
USD/JPY 13%
GBP/USD 12%
AUD/USD 6%
USD/CHF 5%
USD/CAD 4%
EUR/JPY 2%
EUR/GBP 2%
EUR/CHF 2%
pozostałe 27%
łącznie 100%
Źródło: BIS, badanie z 2007 r.

Dolar zaangażowany jest w ponad 80% wszystkich transakcji walutowych! Odpowiada to ponad 2,7 bilionów dolarów amerykańskich dziennie.

Badania brokerów świadczących usługi dla klientów indywidualnych pokazują, że 90% graczy traci pieniądze, 5% wychodzi na zero a 5% zarabia na tym rynku.

Średni, dzienny obrót z podziałem na położenie geograficzne:
kraj
udział
UK
34,1%
US
16,6%
SZWAJCARIA 6,1%
JAPONIA
6%
SINGAPUR
5,8%
HONG KONG
4,4%
AUSTRALIA
4,3%
FRANCJA
3%
NIEMCY
2,5%
DANIA
2,2%
POZOSTAŁE 15%
łącznie
100%
Źródło: BIS, badanie z 2007 r.

Powszechnie stosowane wskaźniki techniczne:
• Moving averages
• RSI
• Zniesienia Fibonacciego (Fibonacci retracements)
• Stochastics
• MACD
• Momentum
• Wstęga Bollingera
• Pivot point
• Fale Elliott Wave


jw.


Źródła:
NBP, www.nbp.pl;
Bank for International Settlements, www.bis.org;
www.goforex.net


 


blad
20.02.2009 19:36 piątek ~aaa
wg bis, dzienny obrot to 3,2 triliona dolarow a nie miliona. Mala roznica.
chcemy zysków
25.11.2008 20:06 wtorek ~Cienki
jak to co robimy?? Staramy się być w tych 10%:)
A na gpw?
15.07.2008 10:48 wtorek ~traders
Jest taka sama proporcja. tylko 5-10% finalnie wychodzi z zyskiem. Reszta traci. Takie sa niestety reguły rynków.
az 90% traci???
15.07.2008 07:07 wtorek ~Adam
jesli 90% klientow indywidualnych traci, to co my tutaj robimy? :)
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: