Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:48:26 -6h
Tokio (Japonia) 05:48:26 +8h
Sydney (Australia) 06:48:26 +9h
Londyn (Anglia) 20:48:26 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

Europol alarmuje o rosnącej skali oszustw związanych z handlem limitami emisji CO2

17.12.2009 08:13 czwartek
Europol opublikował na początku grudnia 2009 roku informacje wskazujące na rosnącą skalę oszustw w podatku VAT związanych z handlem limitami emisji CO2. Według agencji, w niektórych państwach transakcje stanowiące około 90% wartości na tym rynku związane są z oszustwami znikającego podatnika.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europol na początku grudnia 2009 roku, straty państw Unii Europejskiej związane z oszustwami podatkowymi VAT w przypadku handlu limitami emisji CO2 sięgają 5 mld EUR. Według funkcjonariuszy Europolu, w niektórych państwach oszustwa tego typu obejmują transakcje, których wartość wynosi 90% krajowego rynku.

Państwa członkowskie, takie jak Francja, Holandia, Wielka Brytania i Hiszpania wprowadziły przepisy, które mają na celu zapobieganie tego typu oszustwom. Opierają się one na wprowadzeniu zasady rozliczania podatku VAT przez nabywcę limitu emisji
. Wprowadzenie tego typu rozwiązań przez inne państwa członkowskie jest również możliwe dzięki decyzji Rady UE, które zezwalają na czasowe prowadzanie systemu reverse charge w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są limity emisji CO2.

taxnews.pl
Międzynarodowy Serwis Podatkowy


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: